Turizam

NP KRKA: Obnova kamenjarskih travnjaka

Projekti su zamišljeni kao izrada modela kontroliranog paljenja i ispaše grmolike vegetacije na zaraštenim kamenjarskim pašnjacima

Piše: PolitikaPlus
Od 23. do 27. listopada 2017. u Nacionalnom parku „Krka“, na području naselja Brnjica, obavlja se jesensko praćenje vegetacije na plohama odabranim za provedbu modela obnove kamenjarskih travnjaka kontroliranim paljenjem.
 
Riječ je o projektu koji Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi zajedno s Hrvatskim botaničkim društvom. Projekt je počeo 2015. kontroliranim paljenjem dviju ploha. Površina prve plohe iznosi 900 m2 a druge 800 m2. Obje su plohe odabrane u suradnji s vlasnicima zemljišta.
 
Prije paljenja u svibnju 2015. snimljeno je početno (nulto) stanje.  Potom je prvih šest mjeseci praćeno, mjesečnim izlascima na teren, naseljavanje kamenjarskih biljaka. Od 2016. monitoring brzine razvoja, broja vrsta, pokrova, visine, obnove grmlja i dr. prati se tri puta godišnje kroz proljetno, ljetno i jesensko praćenje. Jedna od metoda također obuhvaća potplohe na kojima će se ponavljati paljenje u različitim vremenskim razmacima. U vrijeme kada su se pašnjaci koristili za ispašu povremeno su paljeni, uz stalnu sječu grmova, kako bi se održavali.
 
Istovremeno je počela realizacija projekta obnove kamenjarskih travnjaka kontroliranom ispašom. Za taj je projekt do sada odabrano dvadeset pokusnih ploha, svake veličine 25 m2, na kamenjarskim travnjacima neposredno iznad kanjona iznad slapa Brljan. Područje istraživanja obuhvaća deset otvorenih kamenjarskih ploha i isto toliko grmljem zaraslih ploha. S lokalnim stanovnikom koji će na istraživanom području napasati stado ovaca pasmine dalmatinska pramenka, veličine do tristo grla, potpisan je sporazum o suradnji u provedbi zahvata održavanja kamenjarskih pašnjaka kroz ispašu ovaca. S obzirom da se na istom području nalaze i zarasle površine, preporučeno je da se stadu pridruži do pedeset grla hrvatske bijele ili šarene koze. Početno je stanje snimljeno pa se očekuje početak procesa ispaše.
 
Nakon završetka trogodišnje faze praćenja i interpretacije dobivenih podataka za oba projekta očekuje se rezultat na temelju kojega će biti izrađen model za obnovu pašnjaka na širem području NP „Krka“. Suradnja s lokalnom zajednicom i na tim će projektima biti od izuzetnog značenja.
 
Cilj projekata je izrada modela obnove zaraštenih kamenjarskih travnjaka kontroliranim paljenjem i ispašom, povratak bioraznolikosti na kamenjarskim travnjacima u NP „Krka“ na nekadašnju razinu i testiranje kontroliranog paljenja i ispaše kao načina obnove kamenjarskih travnjaka.
 
Projekti su zamišljeni kao izrada modela kontroliranog paljenja i ispaše grmolike vegetacije na zaraštenim kamenjarskim pašnjacima. Naime, proteklih desetljeća na području NP „Krka“ nastale su velike promjene u socioekonomskoj i populacijskoj strukturi stanovništva, koje su rezultirale velikim promjenama u korištenju prostora na području Parka. Te su promjene dovele i do promjena u sastavu biljnih vrsta i strukturi biljnog pokrova. Pašnjaci ranije korišteni za ispašu zarasli su u grmoliki tip vegetacije u kojem danas dominira šmrika uz pojedinačna stabla alepskog bora. Takav tip vegetacije ima znatno manju bioraznolikost i bogatstvo vrsta u odnosu na kamenjarske tipove vegetacije.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

DALMACIJA, KRKA, NP KRKA, PAŠNJACI