Zagreb

SANDRA ŠVALJEK: Prikrivena zaduženost Grada Zagreba podsjeća na Agrokor

Piše: PolitikaPlus

Sandra Švaljek je na 4. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba u raspravi o rebalansu proračuna Grada Zagreba upozorila da će na kraju godine Gradu nedostajati pola milijarde kuna prihoda. Skrenula je pažnju i na neumjereno trošenje, nerealno planiranje prihoda te smanjenje kapitalnih ulaganja zbog visoke prikrivene zaduženosti, usporedivši Grad  Zagreb s Agrokorom.

Švaljek je na sjednici Gradske skupštine uime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a na rebalans proračuna Grada Zagreba iznijela tri osnovne zamjerke: neumjereno trošenje i gubitak fokusa na prioritete, nerealno planiranje prihoda te sužavanje manevarskog prostora za financiranje kapitalnih ulaganja zbog visoke razine, doduše prikrivene, zaduženosti. Naglasila je da sve to podsjeća na jednog posrnulog giganta koji je trenutno aktualan u javnom diskursu.

Napomenula je da je iz rebalansa vidljivo da se planirani prihodi povećavaju na 7,1 milijardu kuna, pri čemu je iz izvršenja proračuna za prvih pola godine vidljivo da je ostvareno 3,3 milijarde kuna. Kada se prihodi iz prve polovice godine pomnože sa dva, dobiju se realni prihodi za ovu godinu, odnosno 6,6 milijardi kuna (u 2016. prihodi su bili oko 6,4 milijarde kuna), a kao što vidimo planirano je pola milijarde kuna više. „Dakle, ovim proračunom je previđeno pola milijuna kuna više rashoda nego što bi bilo realno, i toliko će na kraju vjerojatno nedostajati novaca“, zaključila je Švaljek.

Švaljek je istaknula da se može očekivati realizacija plaća i materijalnih rashoda, ali ne i realizacija kapitalnih ulaganja, što je vidljivo iz izvršenja proračuna za prvu polovicu godine, kao i iz rebalansa proračuna.

Navela je tri primjera smanjenja rashoda za kapitalna ulaganja:

·         za obnovu Doma zdravlja Špansko bilo je predviđeno 12,5 milijuna kuna, u rebalansu je taj iznos smanjen za 12 milijuna kuna

·         za izgradnju sportske dvorane uz OŠ Granešina bilo je predviđeno 29 milijuna kuna, a u rebalansu vidimo samo tri milijuna kuna

·         za sljemensku žičaru bilo je predviđeno 50 milijuna kuna, a rebalansom se predviđa smanjenje na svega pet milijuna kuna.

Naglasila je da spomenute informacije i brojke vjerojatno posebno bole HDZ, koji je ta tri projekta i predložio svojim amandmanima.

„Činjenica je da se štedi na važnim kapitalnim projektima, pa se onda pitam čemu služi gradska uprava koju tako izdašno financiramo i čemu služi ovaj proračun, ako ne za financiranje onoga što je važno za kvalitetu života građana“, zapitala se Švaljek.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

grad zagreb, sandra švaljek