Zagreb

NEMAJU OPĆIH BOLNICA: Zagrebačka županija raspisala poziv za sufinanciranje nabave medicinske opreme

Piše: PolitikaPlus/Hina

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolnica i poliklinika na području Grada Zagreba u 2018. godini te je za tu  namjenu osigurano 300.000 kuna.

Zagrebačka županija na svom području nema opće bolnice te tako želi neposredno sudjelovati u nabavi opreme bolnica i poliklinika u Zagrebu, u kojima se najčešće liječe njezini stanovnici, priopćeno je iz Županije. 

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, tj. najkasnije do 31. listopada ove godine,

Pravo na podnošenje prijave imaju bolnice i poliklinike sa sjedištem na području Zagreba, koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos subvencije koju pojedina bolnica ili poliklinika može ostvariti je 50.000 kuna s uključenim PDV-om, odnosno do 50 posto ukupne investicije. Prednost kod odabira imat će ona oprema čija je svrha unapređenje dijagnostike. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon nabave koju provodi bolnička ustanova.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, JAVNI POZIV, BOLNICE