Hrvatska

Poznat sadržaj dodatne izjave o Istanbulskoj konvenciji: Konvencija Hrvatsku ne obvezuje na promjenu ustavne definicije braka...

Piše: PolitikaPlus

Izjava pojašnjava da se Istanbulska konvencija odnosi na zaštitu žena od nasilja i nasilja u obitelji i da u njoj nema govora o uvođenju rodne ideologije

Interpretativna izjava

Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja te sprječavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka.

Republika Hrvatska smatra da je Konvencija u skaldu s odredbama Ustava republike Hrvatske, posebno s odredbama o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te će Konvenciju primjenjivati uzimajući u obzir navedene odredbe, načela i vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske."

Interpretativna izjava, dakle, samo pobliže pojašnjava da se Istanbulska konvencija odnosi na zaštitu žena od nasilja i nasilja u obitelji, da u njoj nema govora o uvođenju tzv. rodne ideologije, ali i - što dosad nije bilo poznato - da nema govora o redefiniranju ustavne definicije braka kao zajednice muškarca i žene, što je u Ustav ušlo nakon referenduma koji je izborila Udruga U ime obitelji.
Nadalje, u interpretativnoj izjavi naglašava se da je Istanbulska konvencija u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, a posebno s odredbama o ljudskim pravima i slobodama, kao i ustavnom zaštitom manjinskih prava.

Očekuje se da će Zakon o potvrđivanju Istanbulske konvencije sutra biti usvojen i poslan u saborsku proceduru, iako nisu svi HDZ-ovi ministri u Vladi baš bili potpuno za ratifikaciju konvencije, međutim, neki su sada zadovoljeni s ovom izjavom, koja formalno-pravno i nema težinu, dok neke ne zadovoljava sama izjava, ali ne žele zbog toga izazvati potrese u Banskim dvorima, jer jasno je što se dogodilo kada su zadnji put u Plenkovićevoj Vladi Mostovi ministri glasali protiv većine.

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

VLADA, ISTANBULSKA KONVENCIJA