Hrvatska

'Čistoća': Karlovac uvodi nove kante za smeće s čipovima i bar kodovima

Piše: PolitikaPlus/Hina

Karlovačka komunalna tvrtka "Čistoća" najavila je nove čipirane spremnike od 1100 litara za komunalni otpad za stambene zgrade, a u cijeni njegova odvoza bit će stalni i promjenljivi dio, ovisno o broju članova obitelji te količini otpada, kako bi se smanjila količina tog otpada i povećalo razvrstavanje korisnog otpada "na kućnom pragu".

Direktorica "Čistoće" Josipa Škrtić-Pucarević objasnila je da je gradskom odlukom određeno da će trošak odvoza jednog spremnika miješanoga komunalnog otpada u promjenljivom dijelu biti određen prema broju članova obitelji pojedinog korisnika. Dosad je svaki stan plaćao samo fiksni dio, svi jednako. Nova cijena fiksnoga i promjenljivog dijela još nije poznata jer će se o njoj odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća, najkasnije do kraja godine.

Cijena će ovisiti o količini odvezenog otpada. Zato se spremnici čipiraju, a očekuje se više odvojenog otpada: plastike, stakla, metala, papira i druge sirovine jer će za tu količinu smanjenoga miješanoga komunalnog otpada i cijena odvoza biti niže, rekla je Škrtić-Pucarević.

Čipiranje i postavljanje bar-kodova za očitavanje odvoza počelo je u travnju, a nastavlja se i dalje i za individualno i za kolektivno stanovanje, s tim da je dosad nove spremnike dobilo tisuću od 23.000 korisnika.

Kad je riječ o obiteljskim kućama, ta će domaćinstva i dalje plaćati odvoz otpada bez obzira na članove kućanstva, a cijena će se formirati po broju odvoza i veličine kante, s tim da će se dosadašnje kante od 240 i 120 litara moći zamijeniti za manje, zapremine 80 i 60 litara, također s motivacijom što većeg recikliranja korisnog djela otpada.

Odlaganje moguće i na novouređenom reciklažnom dvorištu uz Ilovac

Na novouređenome reciklažnom dvorištu uz odlagalište Ilovac građani besplatno mogu odložiti 48 vrsta opasnoga i neopasnog otpada, ali ono se slabo koristi te je direktorica upozorila građane na važnost recikliranja.

Budući da istodobno raste broj divljih odlagališta, "Čistoća" će od 14. svibnja vratiti prijašnji model po kojemu otvoreni kamionski kontejneri za krupni otpad jedanput na godinu besplatno odvoze otpad iz dvorišta korisnika.

"Slijedi edukacija građana o pametnom gospodarenju otpadom, za što je Grad Karlovac preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike osigurao 1,1 milijun kuna jer se i to reciklažno dvorište nedovoljno koristi, a pogotovo su loše prihvaćena mobilna reciklažna dvorišta", rekla je direktorica.

Na pitanje bi li ipak bilo bolje da se građanima nešto plati za dovezenu i sortiranu sirovinu Škrtić-Pucarević se požalila da burza otpada u Hrvatskoj ne funkcionira zbog vrlo niskih otkupnih cijena svih sirovina, na čemu treba raditi pa bi se i sirovina bolje odvajala i prodavala.

Ipak će se jedno novo reciklažno dvorište izgraditi i na drugom kraju grada, na Maloj Švarči, a gradit će se i sortirnica i kompostana, za što slijedi natječaj Grada Karlovca.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

KARLOVAC, RECIKLAŽA, ČISTOĆA