Hrvatska

VLADA: Zaštita od poplava Karlovca i Karlovačke županije strateški projekt države

Piše: PolitikaPlus/Hina

Strateškim investicijskim projektom za državu Vlada je na sjednici u Karlovcu proglasila "Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca“ ukupno vrijedan 670 milijuna kuna, a u Hrvatski sabor uputila je i konačni prijedlog zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe.

Investitor "Projekta zaštite od poplava Grada Karlovca“ su Hrvatske vode, a provodio bi se u Karlovcu, Ozlju, općinama Barilović, Draganić i Lasinja, te u Zagrebačkoj županiji (Jastrebarsko i općine Klinča Selo i Pisarovina).

Od poplave će se trajno obraniti 23.800 stanovnika

Ministar gospodarstva Darko Horvat naveo je da se projekt, kojem je cilj smanjenje rizika od plavljenja Karlovca planira financirati sredstvima iz EU fondova u iznosu od 85 posto ukupno prihvatljivih troškova, dok bi Hrvatske vode sufinancirale 15 posto nacionalne komponente.

Izgradilo bi se 52 kilometra novih nasipa te rekonstruirao 21 kilometar nasipa, a izgradile bi se i pregrada na rijeci Kupi (Brodarci), tri ustave, prokop Korana i dr.

Zakonom o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe će se omogućiti brža gradnja nasipa, retencija i drugih protupoplavnih objekata uz Kupu, čime će se od poplava trajno obraniti 23.800 stanovnika Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Njime se omogućava da Hrvatske vode u zoni gradnje protupoplavnih objekata izvlaste vlasnike čak 15.000 katastarskih čestica, te da paralelno s dokumentacijom i gradnjom ide postupak vještačenja vrijednosti nekretnina i obeštećenja vlasnika po tržišnim cijenama njihove imovine, kako bi se moglo povući oko 900 milijuna kuna iz fondova Europske unije.

Plenković: Snažna poruka razvoju Karlovca i Karlovačke županije

Premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice istaknuo je kako je ukupna vrijednost projekata s kojima je Vlada došla u Karlovac i Karlovačku županiju 2,582 milijarde kuna, što je snažna poruka razvoju grada i Županije.

Na sjednici je tako podržana realizacija vodnogospodarskih projekata na području Grada Karlovca i Karlovačke županije, usvojeni su zaključci u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, te u vezi s podržavanjem razvoja geotermalnog potencijala na području Grada Karlovca, odnosno Rečice.

Vlada je odlučila darovati Gradu Karlovcu više nekretnina, bivšu Vojarnu Luščić vrijednosti 49,8 milijuna kuna, 20 stanova i poslovnu zgradu na Zrinskom trgu broj 3.

Darovnici je prethodilo sklapanje nagodbe u vezi mirnog rješenja spora u vezi zgrade na Zrinskom trgu 3, kroz koje se grad odrekao potraživanja od 3,2 milijuna kuna od države, a gradu je darovano i zemljište od 176 512 četvornih metara u svrhu sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada "Ilovac".                           

Usvojen je niz zaključaka važnih za razvoj infrastrukture, poput revitalizacije vrelovodne mreže Karlovca, te o pomoći depriviranim područjima Karlovačke županije.

Za Središnji centar za vođenje i nadzor prometa 8,4 milijuna kuna

Vlada je zaključkom podržala realizaciju projekta izgradnje objekta Središnjeg centra za vođenje i nadzor prometa i Nacionalne pristupne točke Karlovac.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je da će se zbog prometnog značenja Karlovca, kao jednog od najvećih cestovnih prometnih čvorišta u Hrvatskoj, uložiti 8,4 milijuna kuna bez PDV-a, za praćenje prometnih događanja te meteorološke situacije radi kvalitetnijeg nadzora i upravljanja cestovnim prometom.

Usvojen je i zaključak o rekonstrukciji državne ceste DC228 s izgradnjom mosta i pristupnih cesta preko Kupe u Pokupju, o aktivnostima na obnovi ili izgradnji zamjenskog mosta preko potoka Kamenica kod GP Obrež – Božakovo i oko 12 kilometara nove trase državne ceste DC42 na dionici Saborsko – Rakovica.

Također su usvojeni zaključci u vezi s provedbom projekta obnove državne ceste DC36 - na dionici Blatnica Pokupska - most na kanalu Kupa, duljine 6,7 kilometara, te obnove državne ceste DC6 GP Jurovski Brod (granica s Republikom Slovenijom) - Ribnik - Karlovac na pojedinim dionicama, u ukupnoj duljini 18 kilometara i za završetak izgradnje čvora Novigrad - izmještanje državne ceste DC6 od čvora Novigrad do Lišnice.

Darovanje nekretnina gradovima i općinama

Vlada je usvajanjem zaključaka omogućila da se krene i u realizaciju projekta prilagodbe infrastrukture na relaciji Zagreb – Karlovac, obilaznice Plitvičkih jezera, obilaznice Grada Ogulina, zapadne obilaznice Grada Karlovca, u izradu studijske dokumentacije za novu spojnu cestu od karlovačke ulice Banija do budućeg rotora na budućem karlovačkom prstenu, te realizaciju izgradnje podvožnjaka Mažuranićeva obala, također u Karlovcu.

Za niz je drugih nekretnina u državnom vlasništvu Vlada iskazala namjeru za darovanje gradovima i općinama, sve za projekte od društvenog interesa, primjerice vojarnu Svetica-Kneja Gradu Slunju, vojno skladište Općini Plaški, dio nekretnine Gradu Dugoj Resi, bivšu vojarnu Sveti Petar za izgradnju dječjeg vrtića i dr.

Vlada je Karlovcu darovala 20 stanova, kao i bivšu Vojarnu Luščić vrijednu 57 milijuna kuna, te najavila da će se na toj lokaciji graditi sportski tereni, bazen, stanovi za mlade obitelji i poduzetnički inkubator.

Prihvaćen je i prijedlog za pilot program palijativne skrbi hrvatskih branitelja koji će se provoditi u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje u Dugoj Resi.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

karlovac, vlada, polpave