Zagreb

Pravobraniteljica: Seksističke plakate ukloniti iz tramvaja

Piše: PolitikaPlus/Hina

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u petak je preporučila povlačenje spornih edukacijskih plakata iz zagrebačkih tramvaja, zbog njihovih seksističkih i za žene ponižavajućih poruka, poput upozorenja da se pod utjecajem alkohola žene neoprezno upuštaju u spolne odnose s nepoznatim osobama. 

Iz poruka s plakata može se iščitati da utjecaj alkohola na muškarce ima štetne posljedice isključivo na tjelesne funkcije, dok kod žena (i to svih) prvenstveno utječe na ponašanje koje postaje promiskuitetno, nedostojanstveno, nerazumno i bez ikakvih kriterija s kim će stupiti u spolne odnose i s kim će zatrudnjeti, upozorava pravobraniteljica koja je uvid u sadržaj edukacijskog plakata protiv konzumacije alkohola napravila nakon brojnih pritužbi građana i medijskih upita.

"Takav način prikazivanja žena temeljem njihovog spola je uvredljiv i ponižavajući što nije u skladu s načelima ravnopravnosti žena i muškaraca te s cijelim nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata koji seksizam i spolne stereotipe definiraju kao jedne od ozbiljnih prepreka postizanju pune ravnopravnosti spolova", ocjenjuje pravobraniteljica.

Smatra da se na plakatima  ne radi o 'nespretnoj formulaciji', već o seksističkom prikazivanju djevojaka i žena, a preporuku za uklanjanjem plakata uputila je Centru za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj Cedar koji  je u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba plakate postavio kao dio edukativnog programa promocije bezalkoholnih životnih navika kod mladih srednjoškolske dobi.

"Ne može se educirati o jednom problemu  na način da se koristi seksizam kao 'manje važan' ili 'manje štetan', ističe se u priopćenju te  podsjeća da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Preporukom o predstavljanju žena u medijima 1555 (2002), pozvala vlade zemalja članica, među kojima je i Hrvatska, da seksizam osude jednako kao rasizam.

Upravo u edukativnim sadržajima treba voditi posebnu pozornost o porukama koje se šalju da budu usklađene s vrijednostima za koje smo se kao društvo odlučili i koje su svi društveni čimbenici dužni poštivati.

Stoga je pravobraniteljica Centru CEDAR uputila i upozorenje i preporuku da prilikom naručivanja i odobravanja sličnih edukativnih materijala vode računa o tome sadrži li poruka (edukativna, reklamna ili druga javno izrečena i distribuirana poruka), bilo u izravnom ili prenesenom značenju, rodne stereotipe ili seksizam, te da postupe sukladno zakonskim odredbama. Isto upozorenje i preporuka proslijeđeni su i Gradskom uredu za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

pravobraniteljica, plakati