Kultura

Virtualna izložba: SA ciklus Ranka Ajdinovića

Piše: Miroslav Pelikan

Svaki novi ciklus akademskog slikara Ranka Ajdinovića, svaka dovršena slika, svaki napor umjetnika govori o njegovom nastojanju, o kontinuiranom autorskom promišljanju, proniknuti u izazov i nutrinu motiva ,definirati zamisao, oživotvoriti je stvaranjem traga doživljaja koji snažno svjedoči o složenosti unutarnjeg, često instinktivno skrivenog, vidljivog i prepoznatljivog ili tek simboličnih naznaka, nazočiti u opusu, u slici, u skulpturi.

Aktualni segment opusa, ciklus je tajanstvenog naziva SA,iznikao iz već poznatog niza slika Unutarnji pejzaži ili možebitno formiran paralelno.

SA ciklus izveden je na platnima vrlo različitih formata, od malih i manjih, preko srednjih do velikih, u akrilu, izrazitog kolorizma s nekoliko  dominantnih boja, plava, žuta....,numerički označen, broj umjesto naziva.

Valja naglasiti kako se SA ciklus prirodno, logično uklapa u cjelinu opusa Ranka Ajdinovića i temom i bojom.

Osobitosti ovoga ciklusa jest isticanje u prvi plan specifičnog balansa oblika koji žive, postoje na pojedinim ili svim slikama, lebdeći u volumenima, titrajući nevidljivim trzajima, tek naviješćujući gibanje.

Različitost formi uz nazočnost određenih boja ukazuje na tajnovitu šifru koja otkriva skrivenost, stvarno značenje, ukazuje na potrebu za razotkrivanjem.

Oblici i boje u međusobnom odnosu govore vjerojatno, koliko o posve običnim, svakodnevnim situacijama, tiho ili glasno izgovorenim riječima, šutnji, pogledu, pamćenju, osjećajima toliko i o idejama koje prate čovjeka od njegova postanka, o životu i smrti.

Svaka slika jest mnoštvo hijeroglifa i čeka na svog otkrivatelja.

Istodobno, razmišljam o SA ciklusu, kao o strukturiranom nizu, zabilježenih, sačuvanih trenutaka,koji su za svaku osobu ključni, neprolazni.

To su trenuci koji određuju svaki život zasebno.

 

 

 

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

MIROSLAV PELIKAN, slikari, slikarstvo, Ranko Ajdinović