Zagreb

ZAGREB: Gradska skupština prihvatila izvješće MUP-a o sigurnosnim pokazateljima

Piše: PolitikaPlus

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je u četvrtak izvješće MUP-a o kretanju sigurnosnih pokazatelja u Zagrebu za prošlu godinu, u kojem se navodi da i unatoč porastu kriminaliteta od 6,9 posto u odnosu na 2018., bilježe 6,7 posto više riješenih slučajeva.

Tijekom 2019. godine, na području Zagreba zabilježeno je 13.461 kazneno djelo, 5.783 prometne nesreće, 12.165 prekršaja iz područja javnog reda i mira.

U odnosu na isto razdoblje 2018. kriminalitet je u porastu za 6,9 posto. Razriješenost je 60,5 posto ili 6,7 posto veća nego 2018. Za 13,5 posto manje je prekršaja iz područja javnog reda i mira, odlukama lokalnih tijela i ostalih zakona

U Izvješću MUP-a, odnosno Policijske uprave zagrebačke (PUZ) navodi se i da je u 2019. godini bilo 30,4 posto manje poginulih osoba u odnosu na godinu ranije.

Ističe se i da unatoč porastu kriminaliteta od 6,9 posto u odnosu na 2018., unazad 10 godina, dakle od 2009. godine bilježe najveću razriješenost od 60,5 posto. 

Porast broja kaznenih djela zbog kibernetičkog kriminaliteta

Naglašavaju i kako je porast ukupnog broja kaznenih djela prisutan zbog porasta broja kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta. PUZ bilježi 1.768 tih kaznenih djela, što je 169,5 posto više. Napominju i da je stopa razriješenosti tih djela 98,1 posto, što je rezultat dodatnog angažmana i rada policije u tom području.

Također, 2019. bilježe 10.348 kaznenih djela iz područja općeg kriminaliteta. Njihova razriješenost je 48,9 posto, odnosno 3,8 posto veća nego 2018.

Posebice ističu smanjenje kaznenih djela protiv imovine koja su u padu za 6,4 posto, te kaznena djela teških krađa, koje su u padu za 4,7 posto. Kaznena djela krađa u padu su za 15,3 posto, provalne krađe u padu su za 4,5 posto, a džepne krađe su u padu za 9,4 posto. Drske krađe u padu za 11,1 posto, a razbojništva su u padu za tri posto.

U PUZ-u ističu da je to važna činjenica jer je riječ o kriminalitetu koji utječe na subjektivan osjećaj sigurnosti, koji je vrlo interesantan javnosti i bitan za pozitivnu percepciju javnosti, a u kriminalitetu čini 76,9 posto od ukupnog kriminaliteta.

Ističu i kako bilježe manje prekršaja iz područja javnog reda i mira, odlukama lokalnih tijela i ostalih zakona, što može biti i rezultat postupanja policije u smislu smirivanja situacije, ali i vidljivosti na terenu. 

U prometu se bilježi manje smrtno nastradalih osoba.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

GRADSKA SKUPŠTINA