Kultura

LIKOVNA SCENA: Ciklus sakralnih motiva Duška Šibla

Piše: Miroslav Pelikan

Uz svakodnevnu slikarsku aktivnost u realizacijama brojnih ciklusa, najčešće figura u pokretu ili krajobraza, u akrilu i ulju na platnu,akademski slikar Duško Šibl, neumorni putnik i stanovnik niza gradova, od Zagreba, preko Dubrovnika i Opatije do Londona, realizirao je i vrlo dojmljivi ciklus  u akrilu s temom Kristove muke i Raspeća u prepoznatljivoj snažnoj slikarskoj gesti, uz značajnu nazočnost kolora, zajedničkog naslova Heretik.

Tijelo Kristovo se izvija, trpi u okružju izrazito crvenog i plavog volumena, trenuci patnje i kraj.

Trenutke  bola i muke na križu Isusa Krista, slikar je prikazao vrlo osjećajno, promatrač se može uživjeti u muku, osjetiti je kao svoju, vlastitu bol.

Plameno crvenilo kolora naznačuje sudbinske događaje koji mijenjaju svijet i čovjeka.

Vrlo lijep i emotivan ciklus akrila na manjim formatima platna akademskog slikara Duška Šibla vrijedan je doprinos aktualnoj produkciji hrvatskog slikastva sakralnih tema.

Ciklus Heretik s likom Isusa Krista u njegovim trenucima trpljenja i smrti na križu, Duška Šibla logično se i skladno uklapa u autorovu produkciju i koloristički i crtački.

Riječ je o vrlo snažnom i vrlo osobenom autorskom izrazu Duška Šibla.

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

DUŠKO ŠIBL, SLIKE, SLIKAR, MIROSLAV PELIKAN