Kultura

KULTURA: Razgovor s Marinom Blažek vrsnom keramičarkom zanimljivog opusa

Piše: Miroslav Pelikan

Gđo Blažek,molim nekoliko uvodnih riječi o Keramičkom simpoziju ByFire.

-Organizator BY FIRE - keramičkog simpozija je Udruga Glineraj koja se već 5 godina bavi promicanjem, razvitkom i unapređenjem keramike, kroz organiziranje različitih aktivnosti. ByFireorganizira se  isključivo za ljude koji se bave keramikom profesionalno ili iz ljubavi i ove godine će se održati 25.- 26. rujna. i 2.- 3.listopada na Imanju Sovinjak, u blizini zagrebačkog naselja Planina Gornja u Parku prirode Medvednica. Za sudionike simpozija Udruga Glineraj pripremila je radionice o tehnikama primitivnog paljenja keramike (biskvitno paljenje keramike na otvorenoj vatri, paljenje keramike u vatrenoj jami, saggar, obvara i raku), voditelji ovih radionica sukeramičarke Marina Blažek i NadicaEichhorn.U sklopu simpozija održat će se predstavljanje projekta Environmenta art galerija - Vukov dol i otvorenje outdoor instalaciju 5t ART koja će trajno biti smještena na izletištu uz potok Vukov do u Parku prirode Medvednica. Kao dio simpozija od 8. do 12. studenog 2021. biti će postavljene dvije izložbe u Muzeju Prigorja u Galeriji Kurija međunarodna keramike GeometriARTija i izložba suvremene keramike ByFire 2.

 

Recite nam malo više o outdoor instalaciju 5t ART?

-5t ART (5 tona umjetnosti) biti će prva trajno postavljena outdoor instalacija koja će biti početak stvaranja zbirke radova na otvorenom u sklopu Environmenta art galerije - Vukov dolna prostoru uz potok Vukov dol sa 7 vodenica u Parku prirode Medvednica. Instalacija je 2.5 m visok i 11 m duga, sastoji se od niza 3D znakova izrađenih od zavarenog metala otporna na kišu i snijeg koja ispisuje tekst 5 t ART u prostoru.Projekt je nastao u suradnji dviju udruga UdrugeGlineraj koja se bavi promicanjem, razvitkom i unapređenjem keramike i Planinskom družinom  koja se bavi očuvanjem prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i kulturnog dobra, uz suglasnosti Parka prirode Medvednica i Muzeja Prigorja. Otvorenje outdoor instalacija „5t ART“ u sklopu BY FIR - keramičkog simpozija i manifestacije "Zakači se na Vukov dol!"2. listopada omogućiti će sudjelovanje posjetitelja i polaznika u kreiranju instalacije 5t ART na način da će velike željezne znakove sami puniti s doniranom keramikom od keramičara iz 10 različitih država.

Šta ste pripremili za posjetitelje jednodnevne manifestacije „Zakači se na Vukov dol!“?

-Jednodnevnu manifestacija Zakači se na Vukov dol! koju organiziramo 2. listopada s početkom u 14.00 sati, uz potok Vukov dol u blizini naselja Planina Gornja u istočnom dijelu Parka prirode Medvednica, povodom 10. godina postojanja udruge Planinska družina. Uz žubor potoka Vukov dol u okruženju mlinova za posjetitelje manifestacije namijenili smo, vođenu šetnju Planinski melini, igru sa novim didaktičkim spravama na šumskom igralištu, koncert benda Kutna garnitura (Ishfaq Von Qafshi, Chuky i braća Trusić). Ovu manifestaciju širokogrudno podržavaju lokalne craft pivovare: Mlinarica, Nova Runda, Zmajska pivovara i Prostor brewing. U sklopu manifestacije predstavljamo outdoor instalaciju „5t ART“ (5 tona umjetnosti), koja će biti prva u nizu umjetničkih djela u sklopu „Vukov dol environmenta art galerije“. Posjetiteljima ćemo omogućiti da sudjeluju u kreiranju instalacije 5t ART na način da će velike željezne znakove sami puniti s doniranom keramikom. „Glineraj – udruga za promicanje primijenjene umjetnosti“ održat će kreativnu radionicu za djecu i odrasle pod nazivom „Dodir gline“ na kojoj će sudionici naučiti neolitički način izrade primjenjive keramike.

Što je novo u Vašem atelijeru?

-Intenzivno se pripremam za svoju samostalnu izložbu „Otisci sjećanja“ koja će se održati ove godine od 7. do 29. listopada u Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda u Slavonskom Brodu. U sklopu izložbe održat ću radionicu keramike za nastavnice likovne kulture brodskih osnovnih škola i kolegica kustosica iz brodskog muzeja i javno prezentacijsko paljenje keramike tehnikom obvara i raku. Polaznicima radionice želim dočarati koliko je glina je čarobni materijal koji čovjek koristi više od 25 000 godina, bez gline ne bi bilo klinastog pisma, Kineskog zida niti Vojske od terakote. Kroz tri sata rada s glinom polaznike radionice ću upoznati sa najstarijom tehnikom izrade uporabnih predmeta od gline - tehnikom štipanja tj. pinchanja i usput omogućiti taktilni terapeutski ugođaj. Ispred galerije u noćnim satima održat ću javnu prezentaciju glaziranja i paljenja keramike u peći na plin u tehnici obvara i raku.Obvara je stara tehnika završnog pečenja keramike ukojoj se predmet peče na visokoj temperaturi od 970°C ,ali neobojan te se užaren stavlja u smjesu brašna, šećera, kvasca, vode i piva čime se dobivaju posebni efekti na površini predmeta od pečene gline. Raku je japanska tehnika glaziranja i paljenja keramike u kojoj se predmeti pečeni na visokoj temperaturi od 980°C, prenose u posudu s piljevinom gdje dolazi do redukcije. U tom procesu redukcije dolazi do posebnih efekata na glazuri, kakvi se ne mogu proizvesti niti jednom drugom tehnikom. U završnoj fazi predmet se vadi iz posude s piljevinom i uranja u vodu.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

keramika, MARINA BLAŽEK