A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://www.politikaplus.com//upload/images/arhiva/ericsson-006.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

Filename: controllers/home.php

Line Number: 131

Ericsson Nikola Tesla: Prihodi pali 4 posto, narudžbe čak 24 posto | Politika+
Tvrtke

REZULTATI: Ericsson Nikola Tesla: Prihodi pali 4 posto, narudžbe čak 24 posto

Operativna dobit pala čak 57 posto, kad se izuzme jednokratni trošak u istom razdoblju lani

FOTO: Arhiv
Piše: PolitikaPlus

Ericsson Nikola Tesla objavio je poslovne rezultate za prvu polovicu poslovne godine, koju obilježava nastavak trenda pada prihoda u uknjiženih novih poslova, ali i solidna financijska situacija s jakim gotovinskim tokovima. Komentar Gordane Kovačević, predsjednice uprave Ericssona Nikole Tesle:

"Na pojedinim tržištima svjedoci smo nepovoljnih političkih i gospodarskih kretanja. U segmentu industrije i društva prisutan je trend rezanja budžeta i odgađanja investicija."

„Poslovanje Ericssona Nikole Tesle odvijalo se u složenom i zahtjevnom okruženju obilježenom smanjenim investicijama operatora, kontinuiranim pritiskom na cijene i jakom konkurencijom. Na pojedinim tržištima svjedoci smo nepovoljnih političkih i gospodarskih kretanja. U segmentu industrije i društva prisutan je trend rezanja budžeta i odgađanja investicija.

Bruto marža niža je u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao posljedica investiranja u tržišta u regiji s ciljem osiguranja novih poslova i jačanja tržišnog udjela.

Prihodi od prodaje i knjižene naružbe niži su 4 posto, odnosno 24 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uglavnom kao posljedica nižeg volumena poslovanja na tržištima Zajednice Neovisnih Država, dok su poslovni rezultati na domaćem i Ericssonovu tržištu nešto viši od prošlogodišnjih. Premda tržišta u regiji bilježe značajan porast prihoda od prodaje, razina knjiženih narudžbi u prvoj polovici ove godine niža je od prošlogodišnje zbog odgađanja investicija kupaca.

Bruto marža niža je u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao posljedica investiranja u tržišta u regiji s ciljem osiguranja novih poslova i jačanja tržišnog udjela. Nadalje, na bruto maržu utjecao je asortiman prodanih proizvoda i usluga kao i niže marže na određenim projektima u području industrije i društva. Zadržali smo stabilnu financijsku poziciju te ostvarili neto dobit od 36,9 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju protekle godine otpis potraživanja na kazahstanskom tržištu imao za posljedicu gubitak od 42,4 milijuna kuna. Kompanija ima snažnu bilancu, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu iznose 542,4 milijuna kuna. Odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine iznosi 75,8
posto.

Kompanija ima snažnu bilancu, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu iznose 542,4 milijuna kuna. Odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine iznosi 75,8 posto.

Sukladno kompanijskoj strategiji pojačan je fokus na izvozna tržišta. Kroz strateške programe povećanja prihoda cilj je povećati volumen poslovanja s postojećim kupcima kojima nudimo transformaciju mreža i daljnji razvoj u segmentu višemedijskih usluga te širokopojasnog pristupa putem mobilne ili fiksne mreže.

Nadalje, uz proširenje poslovanja s postojećim kupcima strateški cilj i naglasak je na dobivanju novih odgovornosti i stjecanju novih kupaca, istodobno vodeći računa o odgovornom upravljanju rizicima. Investiramo u razvoj kompetencija kako bismo uskladili svoje kompetencije s Ericssonovim i regionalnim poslovnim planovima za razdoblje do 2015. godine te osigurali kompetencije za najnovije proizvode i platforme bazirane na IP-u poput LTE-a, IMS-a, IPTV-a, itd. Na taj način unaprjeđujemo vještine zaposlenika u najatraktivnijim tehnološkim područjima, jačamo upravljanje projektima i olakšavamo suradnju i mobilnost svojih stručnjaka širom korporacije.

Krajni cilj nam je da razumijevanjem potreba kupaca i partnerstvom s njima povećamo vrijednost i kvalitetu ponude kroz kreativna i napredna rješenja te na taj način minimiziramo eroziju cijena.“

------------------------------------------------

• Knjižene narudžbe: 536,1 milijun kuna
• Prihodi od prodaje: 591,0 milijuna kuna
• Bruto marža: 13%
• Operativna dobit: 31,0 milijuna kuna
• Neto dobit: 36,9 milijuna kuna
• Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 70,2 milijuna kuna

------------------------------------------------


IZ SLUŽBENE OBJAVE

Financijski naglasci

- Knjižene narudžbe bilježe smanjenje od 24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 536,1 milijun kuna, dok su prihodi od prodaje manji za 4 posto te iznose 591,0 milijuna kuna.

- U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 29,1 posto, izvoz u ostale zemlje sudjeluje s 33,2 posto, dok izvoz na Ericssonovo tržište sudjeluje s 37,7 posto.

- Prihodi od prodaje mogu se detaljnije analizirati po poslovnim segmentima kako slijedi: na području mrežne infrastrukture uključujući i usluge izgradnje mreža ostvareno je 321,7 milijuna kuna (54,5 posto ukupnih prihoda od prodaje), na području profesionalnih usluga 252 milijuna kuna (42,6 posto ukupnih prihoda od prodaje), a na području multimedijskih rješenja 17,3 milijuna kuna (2,9 posto ukupnih prihoda od prodaje).

- Bruto marža iznosi 13 posto (1. polugodište 2010.:19%). Smanjenje bruto marže posljedica je investiranja u tržišta u regiji s ciljem osiguranja novih poslova i jačanja tržišnog udjela. Nadalje, na bruto maržu utječe i asortiman prodanih proizvoda i usluga te niža marža na određenim projektima iz područja industrije i društva (u drugom tromjesečju).

- Prodajni i administrativni troškovi su pod kontrolom, na niskoj razini od 49,7 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na blagi porast troškova najvećim dijelom utjecale su intenzivne pretprodajne aktivnosti.

- Operativna dobit iznosi 31,0 milijuna kuna (1. polugodište 2010.:-53,9 milijuna kuna, uključujući otpis potraživanja na kazahstanskom tržištu od 126,5 milijuna kuna). Isključujući navedeni otpis potraživanja operativna dobit tekuće godine niža je od prošlogodišnje uslijed već spomenutih ulaganja i asortimana prodanih proizvoda i usluga.

- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 5,9 milijuna kuna (1. polugodište 2010.: 11,5 milijuna kuna). Manja dobit od financijskih aktivnosti u odnosu na prošlu godinu prvenstveno je posljedica smanjenja prihoda od kamata te manjih otpuštanja rezervi za rizična potraživanja u financijske prihode (amortizacije diskonta). Na neto financijski rezultat u ovoj godini, kao i u prvom polugodištu 2010. utjecale su negativne tečajne razlike.

- Ostvarena je neto dobit od 36,9 milijuna kuna, dok je u prvom polugodištu 2010. godine zabilježen gubitak od 42,4 milijuna kuna kao posljedica otpisa potraživanja na kazahstanskom tržištu.

- Likvidnost kompanije ostaje i dalje dobra. Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 70,2 milijuna kuna. Nakon isplate dividende za 2010. godinu u iznosu od 251,3 milijuna kuna, ukupna novčana sredstva uključujući financijsku imovinu na dan 30. lipnja 2011. godine iznose 542,4 milijuna kuna, što čini 48 posto ukupne imovine.

- Kompanija ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.132,2 milijuna kuna, te odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine od 75,8 posto.

- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 245,5 milijuna kuna (1. polugodište 2010.: 233,8 milijuna kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 214,5 milijuna kuna (1. polugodište 2010.: 187,5 milijuna kuna).

- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. lipnja 2011. iznosi 70 milijuna kuna (kraj 2010. godine: 75,4 milijuna kuna), a stanje obveza 36,5 milijuna kuna (kraj 2010: 94,8
milijuna kuna).

- Obavijest / obrazloženje o rizicima potraživanja od kupaca:

Na dan bilance 30. lipnja 2011. ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za dane zajmove i potraživanja od kupaca iznosi 349,8 milijuna kuna (kraj 2010.: 452,7 milijuna kuna). U potraživanja od kupaca uključen je porez po odbitku (withholding tax) čija naplativost u punom iznosu ovisi o visini buduće oporezive dobiti Društva. Nenaplativost ovog iznosa može rezultirati smanjenjem povrata od prodaje.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 171,9 milijuna kuna prihoda od prodaje, 1 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Treba istaknuti nastavak dobre suradnje s telekom operatorima Vipnet, HT i Tele2 na daljnjoj modernizaciji i izgradnji telekomunikacijskih mreža. Ericsson Nikola Tesla važan je partner HT-u u implementaciji grupne Fix-Transform-Innovate strategije. HT se već duže vrijeme transformira u „all-IP“ pružatelja usluga gdje je Ericssonovo softswitch rješenje u fiksnoj telefoniji tehnološka arhitekturalna okosnica. HT je također daleko odmakao u implementaciji IMS arhitekture kao napredne i otvorene arhitekture za pružanje novih usluga, a ujedno i kao generator znatnog smanjivanja operativnih troškova poslovanja. Ericsson Nikola Tesla, kao centar izvrsnosti za IMS kompetencije, važna je karika uspjeha HT-a na području  transformacije mreža.

Nastavljena je partnerska suradnja s Vipnetom na području širenja i modernizacije 2G i 3G infrastrukture s posebnim naglaskom na uvođenje širokopojasnog bežičnog prijenosa podataka brzinama do 42 Mbit/s. Suradnja je nastavljena i na području modernizacije jezgrene mreže kao i prijenosnih sustava te na testiranju i uvođenju novih tehnoloških rješenja.

S mobilnim operatorom Tele2 intenzivno se radi na daljnjoj izgradnji 2G i 3G infrastrukture te uvođenju novih funkcionalnosti, s posebnim naglaskom na povećanje brzine i pokrivenost uslugom mobilnog širokopojasnog pristupa internetu.

Na području ICT rješenja za industriju i društvo glavne aktivnosti su na projektima nadogradnje nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite, realizaciji zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i modernizaciji infrastrukture Hrvatskih željeznica (HŽ). U lipnju ove godine s Općom bolnicom Gospić potpisan je ugovor o implementaciji bolničkog informacijskog sustava Care4U-HIS (Care for You- Hospital Information System). Time će se ova bolnica pridružiti Dječjoj bolnici Srebrnjak, Općoj bolnici Zadar te Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u kojima je već uspješno implementiran ovaj sustav.

Prednosti Ericsson Mobile Health rješenja za udaljeni medicinski nadzor zdravlja pacijenata prepoznati su, između ostalog, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Armeniji. Pod pokroviteljstvom UAE Ministra zdravstva pokrenut je program „Vaše zdravlje je u Vašim rukama“, a EMH je njegov sastavni dio.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) ukupno je ostvareno 196,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, 14 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na tržištima regije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje porasli su 49% te iznose 113,8 milijuna kuna, prvenstveno zahvaljujući realizaciji poslova dogovorenih s BH Telecomom, HT Mostarom i Crnogorskim Telekomom.

Ericsson Nikola Tesla ugovorio je s HT Mostarom proširenje i modernizaciju postojeće mobilne mreže, u 2G i 3G dijelu. Ovaj je ugovor posebice značajan jer njime Ericsson Nikola Tesla postaje jedini isporučitelj radijskog dijela mreže HT Mostara, a predstavlja i temelj za uvođenje atraktivnih 3G funkcionalnosti korisnicima ovog operatora kao i veću kvalitetu, brzinu i dostupnost usluga na cijelom području Bosne i Hercegovine. Uz ovaj ugovor, s HT Mostarom je potpisan i ugovor o isporuci i implementaciji „Usluge prenosivosti brojeva u fiksnoj mreži“, kao i ugovor o „Pružanju usluga podrške za fiksnu i mobilnu mrežu” u tekućoj godini.

S Crnogorskim Telekomom radi se na nizu novih projekata. Potpisano je i pismo namjere za nove ugovore na području modernizacije i proširenja postojeće mobilne i fiksne mreže. Potpisivanje ugovora očekuje se u 3. tromjesečju.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država ukupno je ostvareno 66,1 milijuna kuna prihoda od prodaje, 55% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tijekom drugog tromjesečja kompanija je potpisala nekoliko manjih ugovora s kupcima u Bjelorusiji, Moldaviji, Rusiji i Gruziji. U tijeku su intenzivne marketinško-prodajne aktivnosti usmjerene na stjecanje novih poslova na području modernizacije i proširenja mreža s postojećim i novim kupcima.

Na Ericssonovu tržištu ostvareno je 222,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Centar za istraživanje i razvoj nastavio je rad na razvoju i integraciji novih funkcionalnosti u budućim generacijama radio mreža. Na području razvoja poslužitelja mobilnih mreža timovi našeg centra  isporučili su više funkcija globalnom tržištu. Unutar aktivnosti linije poslužitelja fiksnih mreža uspješno su završene isporuke novog softvera operatorima iz Velike Britanije - British Telecom i Gamma. Nadalje, u istom segmentu ostvarena je intenzivna tehnička podrška operatorima u Velikoj Britaniji, Andori, Maroku, Poljskoj, Indiji, Hrvatskoj te globalnom operatoru Tele2. Nastavljeni su poslovi razvoja proizvoda širokopojasnog pristupa u fiksnoj mreži te aktivnosti na podršci operatorima  u Hrvatskoj i Turskoj.

Stručnjaci Centra za usluge rade na brojnim projektima od kojih treba naglasiti sljedeće: IMS Deutsche Telekom za Slovačku, Telekom Austria IPTV projekt, projekt upravljanja uslugama za transportnu mrežu za Mobistar Belgija, isporuka projekta Messaging in One za Vodafone Velika Britanija, LTE projekt za Vodafone Njemačka i Vodafone Velika Britanija (integracija, optimiziranje realizacije, centar za rad i održavanje). U tijeku su aktivnosti vezano za sustav naplate za Airtel Bangladesh and Copaco Paraguay.

Ericsson Nikola Tesla dobio je odgovornost za Vodafone Appplication Suppport Office. Riječ je o naprednom testiranju RAN OSS funkcionalnosti prije FOA (First Office Application).

Timu Ericssona Nikole Tesle iz područja IP-a i širokopojasnog pristupa dodijeljena je sveukupna odgovornost za Deep Dive projekt. Ovaj projekt pomoći će korporaciji u boljem razumijevanju zahtjeva koje nove aplikacije i pametni mobiteli stavljaju pred mobilne mreže. Deep Dive projekt pokriva 20 najvećih mobilnih operatora u svijetu, kao što su: Verizon US, China Mobile, Vodafone UK, Claro Brazil, Softcom Japan, Vempelcom Rusija.

Ostale informacije


Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31.svibnja 2011. godine donesena je odluka o isplati redovne dividende u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredne dividende u iznosu od 170 kuna po dionici. Dividenda je isplaćena 29. lipnja 2011. godine.