A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://www.politikaplus.com//upload/images/arhiva/ivica-mudrinic-070.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

Filename: controllers/home.php

Line Number: 131

Ivica Mudrinić: Neizvjesni izgledi za oporavak hrvatskog gospodarstva | Politika+
Tvrtke

PAD PRIHODA HT-a: Ivica Mudrinić: Neizvjesni izgledi za oporavak hrvatskog gospodarstva

Hrvatski Telekom: Prihodi pali 4 posto, dobit porasla 0,7 posto

Piše: PolitikaPlus

Prihodi Hrvatskog Telekoma u prvih šest mjeseci ove godine nastavljaju negativne trendove iz prethodnog razdobljaa, smanjeni su za osjetnih 4,0 posto, na 3,883 milijarde kuna ili 525 milijuna eura (u istom razdoblju lani prihodi su bili 4,043 milijarde kuna, 556 milijuna eura). Kad se izuzme doprinos Combisa, pad prihoda dostiže 6,7 posto.

IVICA MUDRINIĆ: “Izgledi za oporavak nacionalnoga gospodarstva u drugoj polovini godine su neizvjesni. Istovremeno, naše je poslovanje pogođeno naknadom nametnutom telekom sektoru i nedavnim promjenama regulatornog okruženja, a postojeće regulatorne mjere i dalje djeluju nepoticajno na ulaganja u komunikacijsku infrastrukturu sljedeće generacije koja bi osigurala uvelike potrebnu podršku razvoju hrvatskoga gospodarstva.“

Naime, Combis bilježi značajan rast, u prvoj polovini 2011. prihodi su dosegnuli 161 milijun kuna ili 22 milijuna eura (u istom razdoblju lani 53 milijuna kuna, 7 milijuna eura, konsolidiran od svibnja 2010.)

“T-HT je ostvario solidne rezultate usprkos izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji. Do dugo očekivanog oporavka još nije došlo, što je rezultiralo daljnjim utjecajem negativnih čimbenika na naše poslovanje, uključujući visoku stopu nezaposlenosti, sve manju potrošnju i daljnje povećanje nepodmirenih dugovanja. Kao posljedica navedenoga, naši prihodi su se smanjili 4 posto," kaže Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave i glavni direktor Hrvatskog Telekoma. No, ni njegov pogled u sljedećih šest mjeseci što se tiče poslovnog okoliša ne odiše optimizmom.

“Izgledi za oporavak nacionalnoga gospodarstva u drugoj polovini godine su neizvjesni. Istovremeno, naše je poslovanje pogođeno naknadom nametnutom telekomunikacijskom sektoru i nedavnim promjenama regulatornog okruženja, a postojeće regulatorne mjere i dalje djeluju nepoticajno na ulaganja u komunikacijsku infrastrukturu sljedeće generacije koja bi osigurala uvelike potrebnu podršku razvoju hrvatskoga gospodarstva,“ ističe Mudrinić

OSTALI NAGLASCI, KAKO IH NAVODI HT:

•    Prihodi od IP-a i ICT-a u stalnom su porastu
•    Nastavljaju se rigorozne inicijative za kontrolu troškova
•    EBITDA se smanjila za 3,1% na 1.668 milijuna kuna (226 milijuna eura) uz maržu od 43,0% (prva polovina 2010.: 1.721 milijun kuna ili 237 milijuna eura, 42,6%)
•    Neto se dobit neznatno povećala za 0,7% na 828 milijuna kuna (112 milijuna eura)   
•    Novčani tok iz redovnog poslovanja smanjio se za 12,5% na 979 milijuna kuna (132 milijuna eura)   
•    Razmatra se daljnje sudjelovanje u privatizaciji Pošte i telekomunikacija Kosova d.d. (PTK)
Segment privatnih korisnika
•    T-HT je zadržao vodeći položaj na sva tri tržišta (pokretne i nepokretne telefonije i IP-a)
•    Broj pretplatnika usluga u pokretnoj mreži povećao se za 8,0% (smanjenje od 1,2% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Broj ADSL priključaka iznosio je 538.877, što je povećanje od 11,9% (povećanje od 0,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.), dok je broj televizijskih korisnika iznosio 303.927, što je povećanje od 22,7% (povećanje od 1,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Prihodi su se smanjili za 6,0%, u velikoj mjeri zbog manjih prihoda od govornih usluga
•    Doprinos EBITDA-i u iznosu od 1.429 milijuna kuna (193 milijuna eura) manji je za 2,2%
Segment poslovnih korisnika
•    Stabilna baza korisnika u svim segmentima i proizvodima/tarifama
•    Broj pretplatnika usluga u pokretnoj mreži povećao se za 5,2% (povećanje od 2,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Broj ADSL priključaka iznosio je 108.406, što je povećanje od 6,3% (povećanje od 0,9% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.), dok je broj televizijskih korisnika iznosio 18.442, što je povećanje od 23,0% (jednako kao u prvom tromjesečju 2011.)
•    Prihodi su se smanjili za 1,3%; ako se isključi doprinos Combisa u iznosu od 161 milijun kuna (dva mjeseca u prvoj polovini 2010.: 53 milijuna kuna), prihodi su manji za 7,7%
•    Doprinos EBITDA-i u iznosu od 1.026 milijuna kuna (139 milijuna eura) manji je za 11,3%


IZ SLUŽBENOG PRIOPĆENJA
Rezultati za prvih šest mjeseci do 30. lipnja 2011.

Poslovni i financijski pregled

Uvod


T-Hrvatski Telekom najveći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj i ima vodeći položaj na tržištu u svim segmentima u kojima posluje. Na dan 30. lipnja 2011. Grupa je opsluživala 1,4 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, gotovo 3,0 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i 647.000 širokopojasnih priključaka te je pružala IPTV usluge za više od 322.000 korisnika. U ožujku 2010. T-HT je kupio ICT društvo Combis i time bitno proširio mogućnost pružanja integriranih poslovnih rješenja na poslovnom tržištu u Hrvatskoj.

Pregled tržišta

Ključni događaj u hrvatskome telekomunikacijskom sektoru bila je akvizicija vodećega kabelskog operatora B.neta od strane VIPneta, drugoga najvećeg igrača na tržištu pokretne telefonije, u lipnju 2011. Očekuje se da će navedeno povećati tržišno natjecanje u području integriranih telekomunikacijskih proizvoda. Glavna područja rasta u sektoru su širokopojasni pristup i TV, dok je uporaba nepokretne telefonije u stalnom padu u skladu s očekivanjima i svjetskom trendovima. S novom regulacijom koja je na snazi od srpnja 2011. vezano uz najam korisničke linije (WLR) i samostalni bitstream, svi operatori sada ostvaruju potpuni doseg u cijeloj zemlji.

Hrvatsko je tržište pokretnih komunikacija u opadanju tijekom 2011. kao rezultat zasićenja tržišta i utjecaja recesije (smanjena kupovna moć potrošača i porez od 6% na usluge u pokretnoj mreži nametnut u kolovozu 2009.). Međutim, sve veća dostupnost pametnih telefona i uređaja za širokopojasne usluge u pokretnoj mreži dovela je do veće uporabe širokopojasnih usluga u pokretnoj mreži.

Nepokretna telefonija i dalje je konkurentna u Hrvatskoj, s deset aktivnih operatora na tržištu, a nedavna VIPnetova akvizicija B.neta vjerojatno će povećati tržišno natjecanje u području integriranih telekomunikacijskih proizvoda.

T-HT je uspješno zadržao svoj vodeći položaj na tržištu u svim segmentima. Ovakav uspjeh odraz je stalne predanosti Grupe uslugama visoke kvalitete i unaprjeđenju marketinga ponudama prilagođenim potrebama specifičnih korisničkih segmenata.   

Prema Državnom zavodu za statistiku, broj minuta ostvarenih (MOU) u nepokretnoj mreži smanjio se za 4,4% u prvom tromjesečju 2011. Stopa penetracije nepokretne telefonije ostala je stabilna i iznosila je 42% stanovništva prema Nacionalnoj regulatornoj agenciji.

T-HT je zadržao vodeći položaj na zasićenom tržištu koje od 2005. godine opslužuju tri operatora. Sva tri operatora nude nove tarifne pakete koji obuhvaćaju kombinacije govornih usluga, poruka i podatkovnih usluga za privatne i poslovne korisnike te nove ponude kao što su e-knjige. Prema Državnom zavodu za statistiku, ukupan broj minuta ostvarenih u pokretnoj mreži u Hrvatskoj povećao se za 3,2% u prvom tromjesečju 2011. Intenzivirala se promocija usluge Mobile Internet budući da sva tri operatora pokretne mreže promoviraju nove ponude širokopojasnih usluga u pokretnoj mreži s atraktivnim pametnim telefonima i tabletima.

Grupa T-HT ostala je najveći davatelj širokopojasnih usluga u Hrvatskoj i nastavila je s daljnjim razvojem ponude MAXadsl-a velike brzine te njegovim proširenjem kroz vrhunske usluge kao što je MAXtv – TV usluga Grupe. Tijekom prve polovine 2011. T-HT je nastavio unaprjeđivati svoju TV ponudu dodavanjem novih televizijskih programa i posebnih paketa. Hrvatsko tržište širokopojasnih usluga i dalje za T-HT predstavlja priliku za rast s približno 45% hrvatskih kućanstava spojenih putem širokopojasnog priključka u odnosu na prosjek od više od 55% u Zapadnoj Europi (molimo pogledajte bilješku 3 uz tablicu na str. 9).


Gospodarsko okruženje
Nakon dvije uzastopne godine pada BDP-a, hrvatski je BDP ponovno zabilježio pad u prvom tromjesečju 2011. od 0,9% u odnosu na prošlu godinu, kao rezultat pada industrijske proizvodnje (smanjenje od 3,6%), pada potrošnje u maloprodaji (smanjenje od 0,9%) i pada izvoza (smanjenje od 4,1%) u prvom tromjesečju. U 2011. očekuje se rast BDP-a od približno 1% zahvaljujući turističkoj sezoni i početku oporavka potrošnje na maloprodajnoj razini u drugoj polovini godine.

U međuvremenu, 2011. godina i dalje je obilježena sve većom nelikvidnošću, pri čemu su u travnju 2011. nepodmirene obveze dosegnule iznos od 39 milijarda kuna, i izostankom ulaganja.

Zahvaljujući sezonskim čimbenicima, zabilježena stopa nezaposlenosti smanjila se tijekom posljednjih mjeseci s 18,2% u travnju na 17,5% u svibnju 2011. te 16,9% u lipnju 2011. (u odnosu na 16,6% u lipnju 2010.) prema Državnom zavodu za statistiku. Međutim, nema naznaka stvarnog oporavka, a korporativni sektor još uvijek ne pokreće projekte kojima bi se generiralo novo zapošljavanje.

Prosječna mjesečna neto primanja u prva četiri mjeseca 2011. iznosila su 5.365 kuna, što predstavlja pad od 0,2% u odnosu na prošlu godinu. Projicirana prosječna stopa inflacije za 2011. godinu je 3% zahvaljujući umjerenom rastu cijena.

Privatizacija Pošte i telekomunikacija Kosova d.d. (PTK)
 
Kao što je objavljeno početkom lipnja 2011., T-HT je ispuno uvjete za pretkvalifikaciju vezano uz privatizaciju Pošte i telekomunikacija Kosova d.d. (PTK) i potvrđen je kao jedan od pretkvalificiranih kandidata.

Međutim, u svjetlu nedavnih optužnica podignutih protiv određenih rukovoditelja PTK koji su osumnjičeni za korupciju, T-HT trenutačno razmatra svoje daljnje sudjelovanje u procesu privatizacije.
Regulatorno okruženje

Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojim je zamijenjen prijašnji Zakon o telekomunikacijama, na snazi je od 1. srpnja 2008. i njime je prenesen Regulatorni okvir EU-a iz 2002. na hrvatsko elektroničko komunikacijsko tržište.

Kako bi uskladio hrvatski regulatorni okvir s izmjenama i dopunama okvira EU-a iz 2009., Hrvatski je sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama u srpnju 2011.

Navedenim će se izmjenama i dopunama povećati diskrecijske ovlasti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (Agencija ili HAKOM) u vezi s uređenjem elektroničkoga komunikacijskog tržišta, te se očekuje da će one rezultirati strožim regulatornim sustavom.

U travnju 2011. Agencija je donijela odluke kojima je odredila da je test trostrukog kriterija ispunjen za dva tržišta pod " Pristup nepokretnoj mreži i tržišta javnih govornih usluga":

1.    tržište javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike,
2.    tržište javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike.
Naknadno, u srpnju 2011., Agencija je donijela odluke kojima je odredila da je test trostrukog kriterija ispunjen i za:
3.    maloprodajno tržište širokopojasnog pristupa internetu.

To znači da Agencija smatra kako tržišta pod točkama 1., 2. i 3. podliježu prethodnoj regulatornoj kontroli te da je potrebno analizirati postoje li na njima operatori sa značajnom tržišnom snagom. Javna rasprava o analizi tržišta pod točkama 1. i 2. završila je 16. lipnja 2011., dok će za tržište pod točkom 3. završiti 12. rujna 2011. Još uvijek se čekaju konačne odluke Agencije o analizama navedenih tržišta i regulatornim obvezama.

Sukladno obvezama koje su određene Društvu temeljem odluke Agencije o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom i određivanju regulatornih obveza na veleprodajnom tržištu širokopojasnog pristupa, u lipnju 2011. Društvo je objavilo "standardnu ponudu za veleprodajni bitstream pristup putem optičke pristupne mreže Društva". Kroz javnu raspravu otvorenu u srpnju 2011. Agencija je pozvala sve zainteresirane strane da podnesu prijedloge izmjena ove ponude. Javna je rasprava otvorena do 5. rujna 2011.

Na dan 6. travnja 2011. Agencija je završila analizu maloprodajnog tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike i proglasila Društvo i njegovo povezano društvo Iskon Internet operatorima sa značajnom tržišnom snagom. Društvu su određene sljedeće regulatorne obveze:

-    pristup mreži i korištenje posebnih dijelova mreže (obveza uvođenja samostalnog DSL-a i najma korisničke linije – WLR – i usluge samostalnog pristupa na maloprodajnoj razini)
-    nediskriminacija
-    transparentnost
-    nadzor cijena usluga pristupa na maloprodajnoj razini (obavijest o maloprodajnim cijenama 30 dana unaprijed; zabrana neopravdanog povezivanja usluga)
-    računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo (u tijeku je projekt troškovnog računovodstva pokrenut krajem 2008. godine)
Društvu Iskon Internet određena je obveza nadzora cijena usluga pristupa na maloprodajnoj razini.

Sukladno gore navedenim obvezama, u lipnju i srpnju 2011. Društvo je objavilo veleprodajne standardne ponude za samostalni bitstream pristup (BSA) i najam korisničke linije.

U svibnju 2011. HAKOM je objavio neobvezujuće tumačenje odluke od 6. travnja 2011. temeljem koje se postojeći korisnici usluge predodabira operatora (CPS) automatski migriraju na WLR, osim ako ne podnesu prigovor u razboritom roku. K tomu, 8. lipnja 2011. HAKOM je donio odluku kojom određuje izmjene T-HT-ovih Općih uvjeta za pružanje usluge pretplatnicima na način da se u slučaju migracije na WLR, pretplatnički ugovor sklopljen između T-HT-a i njegovog pretplatnika automatski raskida (bez izričitog zahtjeva pretplatnika o kojemu je riječ). Naknadno, 6. srpnja i 8. srpnja 2011., HAKOM je donio dvije odluke kojima izmjenjuje i dopunjuje standardnu ponudu T-HT-a za međusobno povezivanje i standardnu ponudu T-HT-a za WLR na način da se postojeći korisnici CPS-a (korisnici koji su ugovorili CPS prije nego što je standardna ponuda za WLR stupila na snagu) mogu automatski migrirati na WLR bez pisanog zahtjeva.

Odluke HAKOM-a ove vrste predstavljaju značajno uplitanje u ugovorni odnos između T-HT-a i njegovih pretplatnika. Kao takve, one su u suprotnosti s mjerodavnim propisima, uključujući i pravilnik koji je donio HAKOM, te se njima diskriminira T-HT u odnosu na sve druge operatore kojima nisu određene takve obveze.

K tomu, ovim dvjema odlukama (od 6. srpnja i 8. srpnja) HAKOM je zabranio Društvu da operatorima naplaćuje troškove aktivacije veleprodajnih usluga koje im pruža te je time prisilio Društvo da određene usluge operatorima pruža besplatno, odnosno o vlastitom trošku, i zabranio Društvu da zaštiti svoje financijsko poslovanje od dužnika usprkos značajnom nesporenom dugu koji alternativni operatori imaju prema Društvu. Može se očekivati  da će takva regulatorna praksa HAKOM-a značajno utjecati na poslovanje T-HT-a i njegove povezane aktivnosti.

Na dan 12. srpnja 2011. godine HAKOM je donio odluku kojom je odgođena obveza registracije prepaid korisnika do pravomoćnog okončanja postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske pokrenutog po tužbi koju je T-HT podnio protiv odluke HAKOM-a od 24. studenoga 2010. kojom se od T-HT-a zahtijeva osiguravanje identifikacije svih novih i postojećih prepaid korisnika. Ranije je bilo određeno da se obvezna registracija korisnika u pokretnim mrežama mora provesti do 1. rujna 2011. za nove korisnike, odnosno do 1. ožujka 2012. za postojeće korisnike.

Izvješćivanje po segmentima

Od 1. siječnja 2010. stara poslovna područja T-Com i T-Mobile, koja su opsluživala tržišta nepokretnih i pokretnih komunikacija, zamijenjena su novom strukturom koja se temelji na Poslovnoj jedinici za privatne korisnike i Poslovnoj jedinici za poslovne korisnike. Počevši od prvog tromjesečja 2011. uvedeno je novo izvješćivanje prema segmentaciji korisnika s tri zasebna poslovna segmenta: Segment privatnih korisnika, Segment poslovnih korisnika i Mreža i funkcije podrške.

Segment privatnih korisnika obuhvaća marketinške, prodajne i korisničke usluge, a usredotočen je na pružanje usluga pokretnih i nepokretnih telekomunikacija te usluga televizijske distribucije privatnim korisnicima.

Segment poslovnih korisnika obuhvaća marketinške, prodajne i korisničke usluge, a usredotočen je na pružanje usluga pokretnih i nepokretnih telekomunikacija te usluga integracije sustava korporativnim korisnicima, malim i srednjim poduzetnicima i javnom sektoru. Također je odgovoran za poslovanje veleprodaje usluga pokretnih i nepokretnih komunikacija.

Mreža i funkcije podrške provode upravljanje između segmenata i funkcije podrške, a obuhvaćaju tehniku, nabavu, računovodstvo, riznicu, pravne poslove i druge središnje funkcije.

Društva u potpunom vlasništvu T-HT-a su Iskon Internet, Combis i KDS i konsolidirana su unutar odgovarajućih poslovnih segmenata.

Grupa izvješćuje o EBITDA-i i primarnim prihodima i rashodima (odnosno prihodima i rashodima koji uključuju treće strane) svojih poslovnih segmenata.

Amortizacija se ne dodjeljuje segmentima budući da je većina vezana uz nepokretnu i pokretnu mrežu koja je dio Mreže i funkcija podrške.

Financijski rezultati Grupe

Prihodi

Prihodi Grupe i dalje su pod utjecajem recesije i posebnih poreznih mjera donesenih kako bi se poboljšala financijska situacija Vlade. Oporavak hrvatskoga gospodarstva teče sporije no što se očekivalo i među najsporijima je u regiji, uz procijenjeni rast BDP-a od približno 1,0% u 2011.

Grupa je ostvarila korist od doprinosa Combisa u iznosu od 161 milijun kuna (doprinos za dva mjeseca u prvoj polovini 2010.: 53 milijuna kuna), ali su se ukupni prihodi smanjili za 4,0% na 3.883 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 4.043 milijuna kuna). Ako se izuzme doprinos Combisa, prihodi Grupe bili su manji za 6,7%.

Prihodi od govornih usluga smanjili su se za 12,8% kao rezultat manjih prihoda od govornih usluga kako u Segmentu privatnih korisnika tako i u Segmentu poslovnih korisnika, zamjene nepokretne telefonije pokretnom, pritisaka na cijene na tržištima nepokretnih i pokretnih komunikacija, manjih cijena završetka poziva i manjih prihoda od nepokretne telefonije na veleprodajnoj razini.

Prihodi od ostalih usluga povećali su se za 115,5%, u velikoj mjeri zahvaljujući konsolidaciji Combisa.

Doprinos Iskona konsolidiranim prihodima Grupe iznosio je 81 milijun kuna (prva polovina 2010.: 62 milijuna kuna) zahvaljujući rastu njegove baze pretplatnika širokopojasnih usluga i IPTV-a.

Prihodi od pokretne telefonije ponovno su bili pod udarom poreza na usluge u pokretnim mrežama od 6% koji je Vlada nametnula u kolovozu 2009. i koji se izravno odbija od prihoda. Utjecaj poreza od 6% u prvoj polovini 2011. iznosio je 71 milijun kuna (prva polovina 2010.: 77 milijuna kuna).

Troškovi redovnog poslovanja

Ukupni konsolidirani troškovi redovnog poslovanja prije amortizacije smanjili su se za 2,4% na 2.342 milijuna kuna u 2011. u odnosu na 2.398 milijuna kuna u 2010. Manji troškovi redovnog poslovanja ostvareni su u prvom redu zahvaljujući provedbi brojnih inicijativa za rigoroznu kontrolu troškova, padu troškova telekomunikacijskih usluga i smanjenju vrijednosnog usklađenja imovine, što je i više nego neutraliziralo konsolidaciju troškova Combisa za punih šest mjeseci u prvoj polovini 2011. i veće troškove  trgovačke robe povezane s promocijom usluga pokretnih komunikacija.

Materijalni su troškovi iznosili 1.112 milijuna kuna i općenito su bili jednaki troškovima prošle godine  (prva polovina 2010.: 1.116 milijuna kuna). Manji troškovi telekomunikacijskih usluga bili su neutralizirani većim troškovima trgovačke robe kao rezultat jake promocije pokretnih komunikacija na početku godine. Promjena računovodstvenog tretmana korisničke opreme (CPE) od 1. rujna 2010. rezultirala je smanjenjem troškova trgovačke robe u prvoj polovini 2011. u iznosu od 86 milijuna kuna, što je i više nego neutralizirano konsolidacijom troškova Combisa.

Ukupni su se troškovi zaposlenika smanjili za 1,8% na 569 milijuna kuna u prvoj polovini 2011. u odnosu na 579 milijuna kuna u prvoj polovini 2010., usprkos konsolidaciji troškova Combisa za punih šest mjeseci prve polovine 2011. Broj zaposlenika ekvivalenata punom radnom vremenu u Grupi smanjio se na 6.132 u lipnju 2011. sa 6.276 u lipnju 2010., u prvom redu kao rezultat stalnoga programa racionalizacije poslovnih procesa i unaprjeđenja učinkovitosti.

Ostali su se troškovi smanjili za 1,3% na 649 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 658 milijuna kuna), u prvom redu zahvaljujući manjim troškovima održavanja i oglašavanja.

Vrijednosno usklađenje imovine smanjilo se za 34,7% na 44 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 68 milijuna kuna) nakon poboljšanja naplate potraživanja i postupka opominjanja.

Amortizacija je ostala stabilna na 665 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 666 milijuna kuna).

Profitabilnost Grupe T-HT

EBITDA se smanjila za 3,1% na 1.668 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 1.721 milijun kuna). Marža EBITDA-e povećala se na 43,0% (prva polovina 2010.: 42,6%) budući da EBITDA pada sporije od prihoda, kako je gore prikazano.

Dobit iz redovnog poslovanja (EBIT) smanjila se za 4,9% na 1.004 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 1.056 milijuna kuna).

Neto se dobit povećala za 0,7% na 828 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 822 milijuna kuna) jer je manji EBIT i više nego neutraliziran izostankom prošlogodišnje jednokratne naknade vezane uz uključenost u HT Mostar (prva polovina 2010.: 32 milijuna kuna), većim financijskim prihodima i manjim oporezivanjem u odnosu na prošlu godinu.

Bilanca

Bilanca T-HT-a ostala je jaka s ukupnom imovinom u iznosu od 12.027 milijuna kuna. Na dan 30. lipnja 2011. novac i novčani ekvivalenti iznosili su 1.861 milijun kuna u usporedbi s 3.282 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2010. nakon isplate dividende u ukupnom iznosu od 1.863 milijuna kuna u svibnju 2011.

Tijek novca

Kao rezultat manje profitabilnosti i većih isplata otpremnina, neto tijek novca iz redovnog poslovanja smanjio se za 12,5% na 979 milijuna kuna u prvoj polovini 2011. (prva polovina 2010.: 1.118 milijuna kuna).

Kapitalna ulaganja

Kapitalna su ulaganja bila znatno veća nego u prvoj polovini 2010. Zbog spajanja T-HT-a i T-Mobilea Hrvatska te zahvaljujući nastojanjima da se maksimalno iskoristi unutarnji sinergijski potencijal između područja poslovanja nepokretnih i pokretnih komunikacija, promijenjen je vremenski raspored nekoliko glavnih projekata ili su odgođeni u 2010. Promjena tretmana korisničke opreme (CPE) iz OPEX-a u CAPEX od 1. rujna 2010. također je rezultirala povećanjem od 86 milijuna kuna u odnosu na prvu polovinu 2010.

U Segmentu privatnih korisnika ostvarena su bitno veća kapitalna ulaganja, uglavnom kao rezultat promjene računovodstvenog tretmana mrežnog CPE-a i povećanja kapitalnih ulaganja vezanih uz IT.

U Segmentu poslovnih korisnika kapitalna ulaganja bila su za 89,7% veća, uglavnom zbog većih ulaganja u IT rješenja vezana uz poslovanje te promjene računovodstvenog tretmana CPE-a.

Dok se ne razjasni pitanje optičkog pristupa, Grupa nastavlja s modernizacijom postojeće nepokretne jezgrene i agregacijske mreže, dok u pokretnoj mreži nastavlja s ulaganjima u transformaciju radijske pristupne i jezgrene mreže kako bi unaprijedila širokopojasni pristup u pokretnoj mreži.

Analiza rezultata po segmentima

Glavna obilježja poslovanja Segmenta privatnih korisnika

•    T-HT je zadržao vodeći položaj na sva tri tržišta (tržištu pokretnih komunikacija, nepokretnih komunikacija i IP-a)
•    Stalne akcije za stjecanje i zadržavanje korisnika pokretnih komunikacija, osobito u prvom tromjesečju
•    Broj pretplatnika pokretnih komunikacija povećao se za 8,0% (smanjenje od 1,2% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Broj ADSL priključaka iznosio je 538.877, što je povećanje od 11,9% (povećanje od 0,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.), dok je broj televizijskih korisnika iznosio 303.972, što je povećanje od 22,7% (povećanje od 1,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Prihodi su se smanjili za 6,0%, u velikoj mjeri zbog manjih prihoda od govornih usluga
•    Doprinos EBITDA-i u iznosu od 1.429 milijuna kuna manji je za 2,2%


U prvom tromjesečju 2011. T-HT je pokrenuo stalne akcije za stjecanja i zadržavanja korisnika pokretnih komunikacija za nove i postojeće korisnike koji potpišu ugovor na 24 mjeseca tijekom prvih šest tjedana godine. Grupa je uvela nove postpaid tarife sa snažnim fokusom na širokopojasne usluge u pokretnoj mreži i pokrenula nove tarife za internet u pokretnoj mreži u svibnju. Širokopojasni pristup u pokretnoj mreži bio je ključni element marketinških inicijativa za prepaid segment.

Grupa je također uvela pakete proizvoda za nepokretne i pokretne komunikacije kako bi potaknula stjecanje korisnika ADSL-a.

Vezano uz televizijske usluge, T-HT je ponudio kako IPTV tako i uslugu satelitske televizije izravno do doma. Ponude IPTV-a bile su usmjerene na proširenje Sportskog paketa i uvođenje usluge pay-per-view s ekskluzivnim sadržajima.

Broj minuta korištenja po prosječnom pretplatniku pokretnih komunikacija u drugom tromjesečju 2011. povećao se za 1,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kombinirani ARPU smanjio se za 16,6% u prvoj polovini 2011. u odnosu na prvu polovinu 2010., kao rezultat gospodarske situacije i intenzivnih konkurentskih pritisaka.

Na kraju lipnja 2011. ukupan broj priključaka u nepokretnoj mreži smanjio se za 2,6% na 1.199 milijuna u odnosu na prošlu godinu. Ovaj je pad u skladu sa širim trendom zamjene nepokretne telefonije pokretnom i IP-om na telekomunikacijskom tržištu. Istovremeno, Grupa je osigurala konkurentnost svojih proizvoda atraktivnim promotivnim ponudama i izvrsnošću u pružanju usluga.

Promet nepokretne telefonije smanjio se za 9,2% na 1.080 milijuna minuta u prvoj polovini 2011. u odnosu na prošlu godinu. Ovaj tržišni trend ukazuje na zamjenu prometa nepokretne telefonije prometom u pokretnoj mreži i IP prometom.

Prosječni prihod po pristupu (ARPA) za govorne usluge u nepokretnoj mreži smanjio se za 7,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao rezultat gore navedenih općih tržišnih trendova.

Na kraju lipnja 2011. broj ADSL priključaka povećao se za 11,9% na 538.877 u odnosu na isto razdoblje u 2010. ARPU za ADSL priključke smanjio se za 6,0%.

Baza TV korisnika Grupe pokazuje snažni rast. Na kraju lipnja broj pretplatnika bio je za 22,7% veći u odnosu na prošlu godinu i iznosio je 303.972. Pretplate za satelitsku televiziju, koja predstavlja proširenje IPTV usluge Grupe, nastavljaju rasti.

Financijski rezultati Segmenta privatnih korisnika

U prvoj polovini 2011. ukupni su se prihodi od privatnih korisnika smanjili za 6% na 2.170 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. Pad je rezultat manjih prihoda od govornih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži te manjih prihoda od negovornih usluga u pokretnoj mreži.

Navedeni se pad u velikoj mjeri može pripisati sporom gospodarskom oporavku, regulatornim mjerama i snažnom konkurentnom tržištu.

Prihodi od govornih usluga

Pad prihoda od govornih usluga u pokretnoj mreži na maloprodajnoj razini u prvoj polovini 2011. u odnosu na isto razdoblje 2010. potaknut je izuzetno konkurentnim tržištem, na kojemu cijene imaju stalan padajući trend, i teškoga gospodarskog okruženja. K tomu, prihodi od završetka poziva u pokretnoj mreži manji su zbog smanjenja cijena završetka poziva.

Međutim, broj minuta korištenja (MOU) po prosječnom pretplatniku u pokretnoj mreži povećao se za 1,9%, što pokazuje da je pad prihoda rezultat manjih prosječnih prihoda po prometu uzrokovanih gore navedenim čimbenicima.

Prihodi od nepokretne telefonije u prvoj polovini 2011. bili su manji u odnosu na prošlu godinu zbog nastavka zamjene nepokretne telefonije pokretnom, što je rezultiralo smanjenjem broja priključaka od 2,6% i smanjenjem broja minuta korištenja od 9,2%. Kao rezultat manjega broja potrošenih minuta i pritisaka da se snize cijene, ARPA za govorne usluge smanjila se za 7,1%.

Prihodi od negovornih usluga

Prihodi od negovornih usluga povećali su se za 5,6%, odnosno 39 milijuna kuna, kao rezultat većih prihoda od usluga u nepokretnoj mreži, dok su prihodi od usluga u pokretnoj mreži bili nešto manji.

U poslovanju pokretnih komunikacija vidljiva je redistribucija prihoda od negovornih usluga, uz veće prihode od podatkovnih usluga potpomognute paketima s konkurentnim cijenama i većom dostupnošću pametnih telefona. Navedeno naglašava prijelaz prosječnog korisnika pokretne telefonije na korištenje usluga prijenosa podataka te napuštanje govornih usluga i SMS-a.

Veći prihodi od negovornih usluga u nepokretnoj mreži (IP) ostvareni u prvoj polovini 2011. u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat su povećanja broja ADSL priključaka od 11,9% i povećanja broja televizijskih pretplatnika od 22,7%.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga bili su za 35 milijuna kuna veći nego u prvoj polovini 2010., kao rezultat drugačije strukture tarifa za pokretne komunikacije.

Terminalna oprema

U prvoj polovini 2011. prihodi od terminalne opreme smanjili su se za 11,0% na 82 milijuna kuna u odnosu na prvu polovinu 2010.

Ova je razlike u prvom redu rezultat promjene računovodstvenog tretmana CPE-a u poslovanju nepokretnih komunikacija. Od 1. rujna 2010. CPE se tretira kao CAPEX, dok se ranije tretirao kao OPEX.

Doprinos EBITDA-i

U prvoj polovini 2011. troškovi redovnog poslovanja ukupno su iznosili 740 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 12,6% u odnosu na prošlu godinu (prva polovina 2010.: 847 milijuna kuna). Navedeno smanjenje proizlazi iz nekoliko čimbenika: promjene cijena završetka poziva dovele su do smanjenja troškova vezanih uz korištenje, promjena računovodstvenog tretmana CPE-a iz troškova trgovačke robe u CAPEX i brojni programi za smanjenje troškova i povećanje učinkovitost.

Manji troškovi redovnog poslovanja u kombinaciji s padom prihoda rezultirali su doprinosom Segmenta privatnih korisnika EBITDA-i u iznosu od 1.429 milijuna kuna u prvoj polovini 2011., što predstavlja smanjenje od 2,2% u odnosu na prošlu godinu (prva polovina 2010.: 1.461 milijun kuna).

Glavna obilježja poslovanja Segmenta poslovnih korisnika

•    Stabilna baza korisnika u svim segmentima i proizvodima/tarifama
•    Broj pretplatnika usluga u pokretnoj mreži povećao se za 5,2% (povećanje od 2,7% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.)
•    Broj ADSL priključaka iznosio je 108.406, što je povećanje od 6,3% (povećanje od 0,9% u odnosu na prvo tromjesečje 2011.), dok je broj televizijskih korisnika iznosio 18.442, što je povećanje od 23,0% (jednako kao u prvom tromjesečju 2011.)
•    Prihodi su se smanjili za 1,3%; ako se isključi doprinos Combisa u iznosu od 161 milijun kuna (dva mjeseca u prvoj polovini 2010.: 53 milijuna kuna), prihodi su manji za 7,7%
•    Prihodi od IP-a i ICT-a pokazuju stalni rast
•    Na kraju drugog tromjesečja pokrenute su nove ICT usluge – Virtualni desktop (tClud) i dućan e-knjiga (Planet9)
•    Doprinos EBITDA-i u iznosu od 1.026 milijuna kuna manji je za 11,3%

T-HT je u prvih šest tjedana 2011. godine pokrenuo marketinšku akciju za stjecanje i zadržavanje korisnika pokretne telefonije za nove i postojeće korisnike.

Grupa je u ožujku uvela nove tarife prilagođene različitim potrebama korisnika: na primjer, korisnicima koji povremeno koriste internet, kao i onima koji ga koriste intenzivno. T-HT je također imao promotivne ponude za postojeće tarife.

Kao rezultat, broj poslovnih korisnika pokretne telefonije povećao se za 5,2% na 449.001 (prva polovina 2010.: 426.754), dok je broj minuta korištenja po pretplatniku bio jednak, a ARPA se smanjila zbog gospodarskog okruženja.

U odnosu na prošlu godinu, broj korisničkih priključaka u nepokretnoj mreži smanjio se za 4,0% na 212.537 na kraju lipnja 2011. Navedeni je pad u skladu sa širim trendom zamjene nepokretne telefonije pokretnom i IP-om na telekomunikacijskom tržištu.

Ukupan broj minuta koji su ostvarili poslovni korisnici nepokretne telefonije smanjio se za 17,3% na 373 milijuna u prvoj polovini 2011. u odnosu na isto razdoblje prošle godine. ARPA za govorne usluge u nepokretnoj mreži smanjila se za 11,1% na 240 kuna u odnosu na prošlu godinu, kao rezultat manje uporabe.

Baza ADSL pretplatnika bilježi stalni rast kao rezultat atraktivnih ponuda za zadržavanje i stjecanje korisnika. Broj korisnika ADSL priključka povećao se za 6,3% na 108.406 u odnosu na prošlu godinu, dok se ARPA za ADSL smanjila za 4,7% na 132 kune.

Broj pretplatnika televizijskih usluga povećao se za 23,0% na 18.442 u odnosu na prošlu godinu, kao rezultat stalnih poboljšanja usluga i ponuda paketa programa kako novim tako i postojećim pretplatnicima. Grupa je u ožujku pokrenula TV usluga za hotele.

Baza korisnika VPN-a povećala se za 7,9%. T-HT stalno promovira prelazak postojećih korisnika tradicionalnih podatkovnih usluga na proizvode temeljene na IP-u.

Broj podatkovnih linija smanjio se za 6,8% u prvoj polovini 2011. Dok se broj tradicionalnih podatkovnih linija smanjuje, nove usluge Metro Ethernet su u porastu.

U prvoj polovini godine tportal.hr bio je stalno rangiran među tri najbolja web portala u Hrvatskoj po dosegu, s više od 800.000 pojedinačnih posjetitelja mjesečno prema Gemiusu, nezavisnoj agenciji za istraživanje internetskog prometa.

Nastavlja se konsolidacija hrvatskoga telekomunikacijskog tržišta. Najvažnije novo kretanje je VIPnetova akvizicija kabelskog operatora B.Neta. Ovaj će potez intenzivirati natjecanje na nacionalnom veleprodajnom i maloprodajnom tržištu podatkovnih usluga.

S obzirom na to da je Hrvatska u završnoj fazi pristupanja Europskoj uniji, operatori bazirani u EU vrše snažan pritisak da se povećaju popusti za roaming na razine slične referentnim vrijednostima za EU, što je glavni pokretač smanjenja prihoda od roaminga za posjetitelje.

Prihodi

Prihodi od govornih usluga

Prihodi od govornih usluga smanjili su se za 11,5% na 846 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 957 milijuna kuna). Pokretač ovog smanjenja je pad prihoda od nepokretne telefonije na maloprodajnoj razini zbog pada ukupnog broja minuta od 17,3%. Navedeno je rezultat smanjenja ukupnog broja priključaka od 4,0% i prelaska na govorne usluge u pokretnoj mreži.

Prihodi od govornih usluga u nepokretnoj mreži na veleprodajnoj razini smanjili su se zbog regulatorne intervencije u obliku manjih cijena međusobnog povezivanja od 1. siječnja 2011. K tomu, prihodi od govornih usluga međunarodnih operatora smanjili su se u prvom redu kao rezultat manjeg prometa.

U segmentu prihoda od govornih usluga u pokretnoj mreži najveći trend pada zabilježen je u maloprodaji govornih usluga. Pad prihoda od govornih usluga u pokretnoj mreži na maloprodajnoj razini potaknut je manjim ARPU-om za govorne usluge. Navedeno je djelomično kompenzirano povećanjem broja pretplatnika. Osim toga, do manjih prihoda od završetka poziva u pokretnoj mreži došlo je nakon smanjenja cijena završetka poziva.

Prihodi od govornih usluga pruženih posjetiteljima smanjili su se pod utjecajem većih popusta vezanih uz nove sporazuma s operatorima.

Prihodi od negovornih usluga

Prihodi od negovornih usluga smanjili su se za 5,7% na 521 milijun kuna, u prvom redu zbog smanjenja prihoda od negovornih usluga u nepokretnoj mreži na maloprodajnoj i veleprodajnoj razini.

Pad u području nepokretne telefonije na maloprodajnoj razini bio je potaknut manjim prihodima od tradicionalnih podatkovnih usluga, što je djelomično neutralizirano većim prihodima od IP-a.

Prihodi od negovornih usluga u nepokretnoj mreži na veleprodajnoj razini manji su zbog pada prihoda od nacionalnih zakupljenih vodova, prelaska na nove komercijalne modele i smanjenja kapaciteta. Prihodi od nacionalnih usluga utemeljenih na IP-u manji su zbog pada dial-up prometa. Prihodi od zakupljenih vodova za međusobno povezivanje također su zabilježili pad.

Prihodi od negovornih usluga u pokretnoj mreži manji su u prvom redu zbog manjih prihoda od posjetitelja, a kao rezultat novih sporazuma s operatorima.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga povećali su se za 113,8% na 257 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 120 milijuna kuna) zahvaljujući rastu prihoda od ICT-a do kojega je došlo nakon akvizicije Combisa (konsolidiran u svibnju 2010.).

Terminalna oprema

Prihodi od terminalne opreme povećali su se za 6,3% na 31 milijun kuna (prva polovina 2010.: 29 milijuna kuna). Prihodi od terminalne opreme za nepokretnu mrežu neznatno su manji, što je kompenzirano većim prihodima od terminalne opreme za pokretnu mrežu kao rezultat promotivnih aktivnosti na početku 2011.

Razni prihodi

Razni su se prihodi smanjili za 24,2% na 58 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 77 milijuna kuna). Pad je u prvom redu uzrokovan manjim prihodima od pokretnih komunikacija budući da su prihodi od naknade za isključenje postali dio prihoda od usluga od početka 2011. Razni prihodi od pokretnih komunikacija na veleprodajnoj razini također su se smanjili zbog manjih cijena i manjeg prometa nacionalnog roaminga (NR).

Doprinos EBITDA-i

Doprinos Segmenta poslovnih korisnika EBITDA-i smanjio se za 11,3% na 1.026 milijuna kuna (prva polovina 2010.: 1.157 milijuna kuna). Navedeno je u velikoj mjeri rezultat većih troškova trgovačke robe povezanih s promocijom pokretnih komunikacija i ICT poslovanjem Combisa. Nadalje, neizravni su se troškovi povećali kao rezultat konsolidacije Combisa, dok su se troškovi međusobnog povezivanja smanjili.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

zse:ht-r-a, ht-r-a, ht, telekomunikacije, ivica mudrinić, hrvatski telekom, t-ht