Regija

NAPOKON POHVALA : TI: U Hrvatskoj financiranje stranaka najtransparentnije u regiji

Sada smo testirali kako je redovito financiranje stranka,vidjeti će mo koliko je zakon dobar kada je riječ o izbornim kampanjama, najdelikatnijem djelu ciklusa rada političkih stranka

Piše: Ilijana Grgić

Prema izvješću Transparency Internationala, financiranje političkih stranka u pet zemlja jugoistočne Europe pokazuje  još uvijek nedovoljnu transparentnost, te da izostaju sankcije za one stranke koje koje ne pokazuju transparentno stranačke financije.

 

Sada smo testirali kakvo je redovito financiranje stranka, a na ovim izborima ćemo vidjeti koliko je zakon dobar kada je riječ o izbornim kampanjama, najdelikatnijem djelu ciklusa rada Političkih stranka

- Transparentno izvještavanje političkih stranka o izvorima financiranja i rashodima u interesu je svake zemlje koja gradi istinsku demokraciju. Političke stranke mogu pridobiti povjerenje glasača, tek kad pokažu da rade za javno dobro, a ne za vlastiti interes, istaknula je Anne Koch, regionalna direktorica za Europu i središnju Aziju Transparency Internationala.

 

U izvješću su obuhvaćenje Hrvatska, Srbija, Albanija, Makedonija i Kosovo. U svih pet zemlja na području financiranja političkih stranaka, došlo je do promjene zakonske regulative, što otvara mogućnost da svi akteri, od stranka do nadzornih agencija, ali i ostalih zainteresiranih, da prekinu sa starim navikama i osiguraju više transparentnosti.

 

- U svih pet zemlja postignut je napredak u financiranju političkih stranka, svoj sustav financiranja političkih stranka su bitno unaprijedili, a Hrvatska je otišla najdalje, u našoj zemlji je sustav prilično dobar, naša je ocjena od 1 do 10, prosječna preko 7 i mi zaista možemo biti zadovoljni što se tiče pravnog sustava, ističe Zorislav Antun Petrović iz Transparency International Hrvatske, te dodaje da će tek vidjeti je li tako i što se tiče prakse, jer naš zakon je stupio na snagu u ožujku ove godine.

 

- Sada smo testirali kakvo je redovito financiranje stranka, a na ovim izborima ćemo vidjeti koliko je zakon dobar kada je riječ o izbornim kampanjama, najdelikatnijem djelu ciklusa rada političkih stranka, napominje Petrović.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

srbija, hravtska, Zorislav antun Petrović, makedonija