Energetika

ENERGETIKS: Mirela Holy: Hrvatska ni u alternativnoj energiji ne smije pogodovati nijednom lobiju

Na energetskoj konferenciji u Krku osnovana je Energetska zajednica otoka Kvarnera.

FOTO: Mirela Holy
Piše: PolitikaPlus/Hina

Međunarodna energetska konferencija "Dobivanje i pohrana energije iz obnovljivih izvora na otocima" na kojoj se raspravljalo o mogućnostima i planovima za jače korištenje obnovljivih izvora energije održana je danas u Krku.

"Smatram da je interes Hrvatske da se u tom dijelu ne pogoduje ni jednom lobiju, odnosno da se i u pogledu novih izvora energije radi na diverzifikaciji energetskih izvora, kako se ne bismo doveli u situaciju da ovisimo o jednom ili dva energenta."

Ministrica zaštite okoliša Mirela Holy podsjetila je da se Hrvatska obvezala do 2020. godine smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20 posto i što više koristiti obnovljive izvore energije.

- Smatram da je interes Hrvatske da se u tom dijelu ne pogoduje ni jednom lobiju, odnosno da se i u pogledu novih izvora energije radi na diverzifikaciji energetskih izvora, kako se ne bismo doveli u situaciju da ovisimo o jednom ili dva energenta. Logično je i nužno donijeti kartu obnovljivih izvora energije, koja bi govorila o tome na kojim je lokacijama u Hrvatskoj dobro razvijati određene vrste obnovljivog izvora energije, istaknula je ministrica Holy.

Na konferenciji se govorilo o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije na otocima, o skladištenju energije iz takvih izvora, o financiranju obnovljivih izvora energije iz fondova EU i investicijskih fondova te o dosadašnjim iskustvima korištenja obnovljivih izvora energije.

Po podacima sa skupa, neki znanstveni radovi ukazuju da se hrvatska energetika, pa i energetika regije, može u cijelosti temeljiti na obnovljivim izvorima, posebice na otocima.Rečeno je da bi ulaganja u obnovljive izvore energije i njihovo održavanje otvorila brojna nova radna mjesta, kao i da je Grad Krk već izradio strategiju smanjenja emisije stakleničkih plinova.

U sklopu konferencije, koju su organizirali Grad Krk, Regionalna energetska agencija "Kvarner" i udruga "Eko Kvarner", osnovana je Energetska zajednica otoka Kvarnera.