Hrvatska

BUDUĆNOST: Europski ministri poljoprivrede i ribarstva počinju važne rasprave

Ministri će raspravljati o Komisijinu prijedlogu o maksimalno održivom ulovu i integraciji ekološke svijesti u reformu zajedničke ribarske politike.

Piše: PolitikaPlus

Europski ministri poljoprivrede i ribarstva raspravljaju u Bruxellesu o reformi zajedničke ribarske i zajedničke poljoprivredne politike EU-a, a na sastanku kao promatrač sudjeluje i zamjenica hrvatskog ministra poljoprivrede Snježana Španjol.

U ponedjeljak prijepodne na dnevnom redu je ribarstvo, a poslijepodne i u utorak poljoprivredna politika.

Ministri će raspravljati o Komisijinu prijedlogu o maksimalno održivom ulovu i integraciji ekološke svijesti u reformu zajedničke ribarske politike, priopćilo je dansko predsjedništvo EU-a.

METTE GJERSKOV: Ekološki aspekti bit će od najveće važnosti u reformi Zajedničke ribarske politike i zadovoljan sam što su prijedlozi povjerenice (Marije) Damanaki jako ambiciozni. Moramo znati da imamo zajedničke, žive i ranjive resurse

"Ekološki aspekti bit će od najveće važnosti u reformi Zajedničke ribarske politike i zadovoljan sam što su prijedlozi povjerenice (Marije) Damanaki jako ambiciozni. Moramo znati da imamo zajedničke, žive i ranjive resurse. Cilj je osiguranje održivosti kada je riječ o ekološkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i zaštiti ribarstva za godine koje dolaze", rekao je danski ministar poljoprivrede Mette Gjerskov.

Po Komisiji, maksimalno održiv ulov trebao bi biti proveden najkasnije do 2015., a definira se kao najveći mogući ulov neke vrste ribe bez ugrožavanja njezine sposobnosti reprodukcije.

Ministri će također raspravljati o prijedlogu Komisije o uspostavi novog Europskog fonda za more i ribarstvo, koji će zamijeniti sadašnji Europski fond za ribarstvo u razdoblju od 2014. do 2020.

Vijeće će u utorak raspravljati o većim ekološkim standardima u poljoprivrednoj proizvodnji.

"Moja ambicija je da europski ministri poljoprivrede dogovore zelena rješenja koja nisu samo riječi na papiru, nego prava životna rješenja koja se mogu vidjeti na terenu. Nema sumnje da su budućnost i buduća radna mjesta u ekološkoj proizvodnji. No također nema sumnje da moramo pronaći rješenja koja poštuju razlike u europskoj poljoprivredi", rekao je Gjerskov.

Komisija predlaže da 30 posto izravnih plaćanja bude ovisno o ispunjavanju triju ekoloških uvjeta, da farme veće od tri hektara moraju uzgajati najmanje tri različita usjeva, da je ispunjen uvjet koji se odnosi na stalne pašnjake, te da sedam posto poljoprivrednog zemljišta na svakoj farmi bude rezervirano za granične zaštitne vegetacijske pojaseve, zaštitu prirodnog krajolika i druga područja na kojima prioritet ima priroda.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

hrvatska, poljoprivreda, RIBARSTVO