Hrvatska

SLUŽBENO: Mirela Holy prije odlaska predala Ministarstvo nasljedniku Mihaelu Zmajloviću

'Jedan od prvih poteza novog ministra bit će osigurati sve potrebne podloge kako bi Vlada mogla donijeti odluku je li projekt Ombla prihvatljiva investicija za okoliš.'

Piše: PolitikaPlus

Novi ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović preuzeo je poslijepodne dužnost u sjedištu Ministarstva, gdje ga je dočekala bivša ministrica Mirela Holy sa suradnicima, priopćeno je iz Ministarstva.

Bivša ministrica Holy podsjetila je da će se novim zakonom postupanje s otpadom uskladiti s novom Okvirnom direktivom o otpadu EU, po kojoj se do 2015. godine mora uvesti selektivno prikupljanje otpada, a do 2020. se 50 posto tako prikupljenog otpada mora obraditi

"Jedan od prvih poteza novog ministra bit će osigurati sve potrebne podloge kako bi Vlada mogla donijeti odluku je li projekt Ombla prihvatljiva investicija za okoliš", navodi se u priopćenju.

Novi ministar zaštite okoliša i prirode Zmajlović kazao je kako "će nastaviti u istom smjeru u području gospodarenja otpadom, u koje treba uvesti reda i osigurati da sustav funkcionira na pravedan način i da se novac proračunskih obveznika koristi na učinkovit način".

Bivša ministrica Mirela Holy izvijestila ga je kako je na nacrt prijedloga Zakona o otpadu došlo mišljenje Europske komisije, dok su nacrti prijedloga Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode na mišljenju u Bruxellesu.

Namjera novog zakona je postići smanjenje nastanka otpada i povećanje iskorištavanja otpada kao sirovine tako da što manje otpada ostane za zadnju fazu - spaljivanje i odlaganje.

Bivša ministrica Holy podsjetila je da će se novim zakonom postupanje s otpadom uskladiti s novom Okvirnom direktivom o otpadu EU, po kojoj se do 2015. godine mora uvesti selektivno prikupljanje otpada, a do 2020. se 50 posto tako prikupljenog otpada mora obraditi.

Rokovi - prema kojima se do 1. siječnja 2015. mora osigurati odvojeno skupljanje papira, metala, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, građevnog otpada, otpadnog tekstila i medicinskog otpada te do 1. siječnja 2013. osigurati odvojeno sakupljanje biootpada - ispregovarani su s EU.

Ministar Zmajlović izviješten je kako su u pripremi izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom, koji umjesto planiranih 20 centara za gospodarenje otpadom predviđa njih 11 te sadrži kartu gospodarenja otpadom s lokacijama i statusom odlagališta otpada, navodi glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prirode Marina Halužan.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ministar, mihael zmajlović, mirela holy