Energetika

OPTUŽBA: Zelena akcija: Milanovićeva vlada manipulira kao i HDZ-ova i nastavlja farsu oko TE Plomin

Izgradnja potpuno nove elektrane predstavlja se kao obnova stare.

Piše: P/H

Zelena akcija u reakciji na pozitivno mišljenje Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš termoelektrane "Plomin C" poražavajućom činjenicom smatra da nova Vlada preuzima manire manipuliranja procedurom od prošle Vlade te nastavlja farsu s predstavljanjem tog zahvata kao rekonstrukciju i zamjenu elektrane, iako je očito da se radi o potpuno novoj elektrani.

"Srljanjem u ovakav projekt, Vlada pokazuje da joj je energetska politika sličnija Kini ili Rusiji, nego politici i vrednotama Europske unije pa se otvara pitanje s kim se ova Vlada želi uskladiti"

"Od Povjerenstva koje je imenovano u mandatu prošle Vlade nismo niti očekivali da će donijeti objektivno i stručno mišljenje te preporučiti odbacivanje studije i razotkriti farsu oko zaobilaženja postojećih ograničenja u prostornoplanskim dokumentima", navodi Zelena akcija.

Poražavajućom činjenicom smatraju "da nova Vlada preuzima manire manipuliranja procedurom od prošle Vlade te umjesto da poštuje postojeću prostornoplansku dokumentaciju ili je mijenja, nastavlja farsu s predstavljanjem ovog zahvata kao rekonstrukciju i zamjenu elektrane iako je očito da se radi o potpuno novoj elektrani".

"Srljanjem u ovakav projekt, Vlada pokazuje da joj je energetska politika sličnija Kini ili Rusiji, nego politici i vrednotama Europske unije pa se otvara pitanje s kim se ova Vlada želi uskladiti", navodi Zelena akcija.

Ta najveća udruga za zaštitu okoliša podsjeća kako prostorni plan Istarske županije propisuje da treći blok TE Plomin mora koristiti plin kao energent te da maksimalna snaga može biti 125 MW.

"Nasuprot tome, studija koju je naručio HEP, a izradio Ekonerg, predviđa gradnju TE na ugljen, i to snage čak 500 MW. Osim toga, u programu prostornog uređenja Republike Hrvatske navodi se da se 'do 2015. u Hrvatskoj neće graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energana'", navodi Zelena akcija.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

plomin c, hep, te plomin, zelena akcija, plomin