Hrvatska

MATURSKI ISPITI: Rezultati državne mature: Svaki deseti učenik pao vjeronauk, a svaki peti informatiku!?

38 posto ispit iz matematike napisalo je za dvojku, a 13 posto ih nije položilo ni uz sniženi prag.

Piše: PolitikaPlus/Jutarnji list

Rezultati ovogodišnje državne mature najlošiji su otkad se provode ispiti vanjskog vrednovanja znanja, što pokazuje da se hrvatski obrazovni sustav treba hitno mijenjati, izvještava Jutarnji list.

Gotovo tri stotine učenika više nego lani nije položilo državnu maturu. Više od 2700 ih je palo jedan obvezni ispit, 405 dva, 50 tri ispita, a čak ih je 4500 palo barem jedan izborni predmet. Zabrinjavajući je i broj učenika koji nisu mogli polagati maturu jer su imali nedovoljan uspjeh na kraju školske godine - čak 7694.


Velika većina hrvatskih maturanata svoj materinji jezik zna tek za ocjenu dobar, a da baš nitko nije riješio cijeli ispit i imao prolaznost od 100 posto.

Najveći broj učenika koji su pali državnu maturu nije položio ispit iz matematike. Bilo bi ih sigurno još i više da ove godine prag prolaznosti na višoj razini nije spušten za osam posto i iznosio je samo 20 posto. Ovako, njih 38 posto je napisalo ispit za dvojku, a 13 posto ih nije položilo ni uz tako snižen prag. Samo pet učenika u Hrvatskoj riješilo je cijeli ispit iz matematike na višoj razini, a 46 na osnovnoj razini.

Zanimljivo je da čak osam posto učenika nije prošlo ispit, a 35 posto njih je dobilo trojku.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

školstvo, maturski ispiti, mature