Hrvatska

'MA SVE JE OK': NEVJEROJATNO Vlada uvjerava građane Slavonskog Broda da im zdravlje nije ugroženo!

Tvrde da su propisi kod nas stroži no u EU pa otuda (neopravdana) panika.

Piše: PolitikaPlus

Iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH priopćili su u vezi s informacijom o izmjerenoj koncentraciji benzena jutros u Slavonskom Brodu, objavljenoj na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda - kako se u javnosti plasiraju neispravno interpretirani podaci o izmjerama plinova u zraku te da se sukladno Zakonu o zaštiti zraka ocijenjivanje kvalitete zraka obavlja na temelju rezultata mjerenja onečišćujućih tvari tijekom najmanje jedne godine mjerenja.

Kako je zima kritično razdoblje u kojem je povećana mogućnost onečišćenja iz više izvora, uz nesumnjiv doprinos Rafinerije iz Bosanskog Broda, ovo gašenje trebalo bi stanovnicima Slavonskog Broda olakšati ovaj dio godine

 

Iz Ministarstva ističu kako se u posljednja četiri mjeseca, u mandatu ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića, poduzeti konkretni koraci za trajno rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu koje dolazi iz Rafinerije nafte Bosanski Brod u Republici Srpskoj (BiH).

U priopćenju se ističe kako je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH dobilo uvjeravanje Uprave Rafinerije nafte Bosanski Brod da Rafinerija ide prije predviđenog roka u remont, te će od 10. studenoga do 31. prosinca 2012. biti zaustavljen svaki rad.

Kako je zima kritično razdoblje u kojem je povećana mogućnost onečišćenja iz više izvora, uz nesumnjiv doprinos Rafinerije iz Bosanskog Broda, ovo gašenje trebalo bi stanovnicima Slavonskog Broda olakšati ovaj dio godine, navodi glasnogovornica Ministarstva Dijana Sušac.

Na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda objavljeno je kako je jutros u 9 sati koncentracija kancerogenog benzena u zraku iznosila 16,4 mikrograma po prostornom metru, te da iako je u 10 sati mjerna postaja u Slavonskom Brodu zabilježila smanjenje koncentracije benzena na 6,4 mikrograma po prostornom metru, "satne vrijednosti i dalje prelaze dopuštenu godišnju koncentraciju od 5 mikrogram po prostornom metru".

U vezi s interpretacijama podataka o izmjerama u opširnom priopćenju Ministarsta ističe se kako se "sukladno Zakonu o zaštiti zraka ocijenjivanje kvalitete zraka obavlja na temelju rezultata mjerenja onečišćujućih tvari tijekom najmanje jedne godine mjerenja, ali se pri tome dobivene izmjerene vrijednosti uspoređuju s propisanom graničnom vrijednosti (GV) u odnosu na propisano vrijeme uprosječivanja koje može biti satno, dnevno ili godišnje.

Stoga je za ispravno razumijevanje i tumačenje rezultata praćenja kvalitete zraka na nekom području izuzetno važno na koje razdoblje se moraju raditi prosjeci za svaku tvar posebno i prema tome se uspoređuje je li zrak za tu konkretnu tvar onečišćen ili nije", navodi se.

U vezi s interpretacijama podataka o izmjerama u opširnom priopćenju Ministarsta ističe se kako se "sukladno Zakonu o zaštiti zraka ocijenjivanje kvalitete zraka obavlja na temelju rezultata mjerenja onečišćujućih tvari tijekom najmanje jedne godine mjerenja, ali se pri tome dobivene izmjerene vrijednosti uspoređuju s propisanom graničnom vrijednosti (GV) u odnosu na propisano vrijeme uprosječivanja koje može biti satno, dnevno ili godišnje

 

Tako je vrijeme uprosječenja za benzen jedna kalendarska godina, što znači da se zrak može kategorizirati nakon proteka vremena od jedne godine, kada se izračuna prosjek svih izmjerenih satnih koncentracija u jednoj godini te uspoređuju sa propisanom graničnom vrijednošću od 5 mikrograma po prostornom metru (?g/m3).

Stručni termin „godišnja granična vrijednost“ predstavlja dakle prosjek svih satnih izmjera kroz razdoblje od jedne kalendarske godine, navode iz Ministarstva.

Godišnja koncentracija benzena u Slavonskom Brodu u 2011. godini iznosila je 2,28 ?g/m3 što je daleko ispod propisane granične vrijednosti od 5 mikrograma, te je zrak u Slavonskom Brodu po pitanju benzena I. kategorije odnosno čist ili neznatno onečišćen, ističe se u priopćenju.

Kako se dodaje, "u razdoblju siječanj - kolovoz 2012. prosječna koncentracija benzena iznosila je 1,34 ?g/m3. U razdoblju listopad 2011. - listopad 2012. prosječna koncentracija benzena iznosila je 2,24 ?g/m3 te je za očekivati da će u 2012. godini zrak u Slavonskom Brodu po pitanju benzena i dalje biti prve kategorije".

"U proteku od godinu dana koncentracije za bilo koju tvar u zraku se značajno mijenjaju ovisno o vremenskim uvjetima, ljudskim aktivnostima na nekom području i drugim čimbenicima, što ni u kojem slučaju ne treba smatrati alarmantnim situacijama. Tako se u jednom satu koncentracija bilo koje tvari može deseterostruko povećati da bi u drugom satu pala do granice mjerljivosti.

Što se tiče benzena, evidentno je da se u posljednjim danima pojavljuju iskakanja tijekom pojedinih sat vremena, da bi drugi sat koncentracija značajno pala. Ovo je karakteristična oscilacija za ovu organsku lako hlapljivu tvar čije se zadržavanje u prizemnim slojevima atmosfere pripisuje atmosferskim uvjetima.

 

Tako se ljeti zbog visokih temeratura u zraku benzen vrlo brzo raspada u atmosferi te su i njegove koncentracije niske a hladnije, zimsko vrijeme pogoduje duljem zadržavanju u nižim slojevim atmosfere", stoji u priopćenju.

 

U proteku od godinu dana koncentracije za bilo koju tvar u zraku se značajno mijenjaju ovisno o vremenskim uvjetima, ljudskim aktivnostima na nekom području i drugim čimbenicima, što ni u kojem slučaju ne treba smatrati alarmantnim situacijama

 

"Ne umanjujući ni u kojem slučaju mogućnost utjecaja povišenih koncentracija na zdravlje građana Slavonskog Broda, moramo naglasiti i da je prema međunarodnim podacima Svjetske zdravstene organizacije (SZO) izvor benzena prije svega promet koji doprinosi s više od polovine u ukupnoj koncentraciji a u nekim područjima i do 78 posto, zatim isparavanja s odlagališta otpada, isparavanja na benzinskim postajama i industrijske emisije, te duhanski dim. Uporedbe radi, pušači ili osobe koje borave u prostoriji u kojoj se puši izložene su izuzetno visokim koncentracijama benzena od 10 mikrograma po prostornom metru i više", stoji u priopćenju Ministarstva.

"Što se tiče sumporovodika", dodaje se, "hrvatski propis stroži je od zahtjeva Europske unije. EU ne propisuje graničnu vrijednost (GV) za ovu tvar dok je hrvatski zakonski okvir predvidio graničnu vrijednost za dodijavanje mirisom (annoyance) odnosno odredio je prag od 7 ?g/m3 kao graničnu vrijednost".

"Iznad ovih, vrlo niskih vrijednosti, osjeća se neugodni miris po trulim jajima što čini nelagodu ljudima i time naravno smeta, predstavlja narušavanje kvalitete života te je stoga u hrvatskom propisu i definirana granična vrijednost. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) najniži prag za sumporovodik (H2S), kod kojeg je zamijećeno štetno djelovanje iznosi 15000 mikrograma po prostornom metru (?g/m3) (Lowest-observed-adverse-effects level – LOAEL), pri čemu dolazi do iritacije očiju. Uzimajući u obzir sve parametre, SZO preporuča vrijednost 150 ?g/m3, kao maksimalnu prosječnu satnu vrijednost izračunatu kao prosjek unutar perioda od jednog dana (24 sata)", naglašava u priopćenju.

Za zaštitu od neugodnih mirisa SZO preporuča prosječnu satnu granicu od 7 ?g/m3.

Hrvatski propis za H2S nije postavljen s gledišta zaštite zdravlja već zbog praga neugodnog mirisa, dakle s ciljem da se spriječi dodijavanje mirisom upravo zato što je već ta razina prepoznata kao smetnja kvaliteti života, ističe MInistarstvo zaštite okoliša i prirode RH.

Hrvatski propis stroži je od zahtjeva EU. EU ne propisuje graničnu vrijednost za ovu tvar dok je hrvatski zakonski okvir predvidio graničnu vrijednost za dodijavanje mirisom, odnosno odredio je prag od 7 ?g/m3 kao graničnu vrijednost

 

"Sumporovodik (H2S) se u Slavonskom Brodu mjeri već treću godinu. Temeljem dobivenih rezultata mjerenja kvalitete zraka od 2010. godine do danas potvrdile su se pretpostavke da je kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu znatno narušena te da je ugrožena kakvoća življenja stanovnika Slavonskog Broda.

Dakle, evidentirane povećane satne koncentracije H2S ova zadnja dva dana (3. studenoga u 8 ujutro zabilježena je koncentracija od 61,7 ?g/m3 da bi u 11 sati koncentracija pala na 9 ?g/m3 , a u 15 sati koncentracija je već bila znatno ispod propisane granične vrijednosti i iznosila 2,9 ?g/m3) sigurno pokazuje značajnu trenutnu onečišćenost zraka vezano na neugodne mirise i ugrožavanje kvalitete života, no na osnovu ovih podataka ne može se govoriti o utjecaju na zdravlje ljudi", navodi se u priopćenju.

Granične vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku propisane su još uvijek postojećom Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) (od 1.1.2013. ovu uredbu zamijenit će nova uredba, NN 117/2012), zaključuje u priopćenju Ministarstvo.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

onečišćenje, vlada, slavonski brod