Hrvatska

MINISTAR: Jovanović: Razočaran sam i šokiran istupima pojedinih biskupa kada je u pitanju zdravstveni odgoj u školama!

To se ovdje radi već dugi niz godina i nikad se nitko nije bunio, što je samo dokaz da u pozadini napada na zdravstveni odgoj ne stoje interesi djece, a time ni interesi zdravlja cijele naše populacije, kazao je ministar Jovanović.

Piše: PolitikaPlus

Ministar znanosti obrazovanja i sporta Željko Jovanović izjavio je danas u Osijeku kako su napadi koje su neki pokrenuli protiv zdravstvenog odgoja u školama, nepotrebni i zlonamjerni, a iza nekih se kriju i materijalni interesi.

Na prezentaciji programa zdravstvenog odgoja koji provodi osječko Gradsko društvo Crvenog križa Osijek te kompatibilnosti tog programa s kurikulumom zdravstvenog odgoja, koji se od ove godine provodi u osnovnim i srednjim školama, Jovanović je kazao kako Crveni križ već godinama provodi program koji je gotovo jednak modulu u kurikulumu, a koji je pripremljen kao eksperimentalni program za sve škole, u iduće dvije godine.

To se ovdje radi već dugi niz godina i nikad se nitko nije bunio, što je samo dokaz da u pozadini napada na zdravstveni odgoj ne stoje interesi djece, a time ni interesi zdravlja cijele naše populacije, kazao je ministar Jovanović.

Izvijestio je kako je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) kao ciljeve do 2020. godine pred nas postavila 20-postotno smanjivanje konzumiranja alkohola i droga kod mladih, pojavu neplaniranog roditeljstva i spolno prenosivih bolesti, pojavu samoubojstava mladih i drugih oblika visoko rizičnog ponašanja.

Ustvrdio je kako Hrvatska stalno bilježi porast broja učenika prekomjerne težine, više od 2.000 neželjenih trudnoća na godinu, kao i porast nasilja među vršnjacima i prema nastavnicima, porast spolno prenosivih bolesti te da je samo 20 posto učenika izjavilo da s roditeljima razgovara o problemima u odnosima među vršnjacima i problemima seksualnog odgoja.

Takvo stanje, drži Jovanović, pokazuje da obitelj, škola, pa ni crkva nisu uspjele u ciljevima koje je postavila SZO, pa se stoga odlučilo započeti eksperimentalnu provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja, što je, kako drži, jedan od najboljih poteza ovoga Ministarstva.

Ocijenio je da je zdravstveni odgoj medicinsko-pedagoška disciplina koja se bavi unaprjeđenjem zdravstvene kulture naroda i kojom će se, uz ostalo, spriječiti debljina i bolesti srca, povećati zaštita mentalnog zdravlja te prevenirati ovisnosti i spolno prenosive bolesti.

"Cilj modernog društva je imati slobodne ljude, jedina prava ideja slobode je sloboda od straha, a najveći strah je strah od bolesti. Zdravstveni odgoj je borba za čovjeka, koji će vještinama i znanjem upravljati svojim zdravljem i tako se boriti za svoju osobnu slobodu. Svi koji rade protiv takvog zdravstvenog odgoja, zapravo rade protiv slobode svih ljudi u Hrvatskoj", poručio je Jovanović.

Na novinarski upit je li očekivao tako žestoke napade iz crkve te hoće li ustrajati u najavljenim kaznama za vjerske škole Jovanović je rekao kako je "razočaran, pa gotovo i šokiran istupima pojedinih predstavnika Hrvatske biskupske konferencije, koji su potpuno neutemeljeni, i rade protiv interesa djece".

Jasno je da živimo u 21. stoljeću, da je dob u kojoj se stupa u seksualne odnose sve niža, i da svakom djetetu treba pružiti sve potrebne informacije za zdrav i kvalitetan život, poručio je Jovanović te dodao da će inzistirati na provedbi kurikuluma i da odstupanja neće biti, a da će oni koji ga se ne budu pridržavali biti sankcionirani.

Ministar Jovanović drži da se u pozadini napada na kurikulum zdravstvenog odgoja krije materijalni interes pojedinaca iz udruge "Grozd" koji su na temelju svojega programa, koji nije dao rezultate, ostvarivali materijalnu korist.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

zdravstveni odgoj, željko jovanović