Zagreb

ODLUKE SENATA: Za buduće studente: Objavljene kvote za upis na zagrebačke fakultete

U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je ukupno 12 456 mjesta.

Piše: Vanja Deželić

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 12. ožujka donio je odluku o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014.

U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je ukupno 12 456 mjesta, od čega 10 576 mjesta za redovite studente, 1455 mjesta za izvanredne studente te 425 mjesta za studente strane državljane

U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je ukupno 12 456 mjesta, od čega 10 576 mjesta za redovite studente, 1455 mjesta za izvanredne studente te 425 mjesta za studente strane državljane.

Budući da bi Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. trebala postati članica Europske unije, kvota za studente strance namijenjena je državljanima zemalja izvan EU, dok  će državljani zemalja EU od sljedeće akademske godine na hrvatskim sveučilištima moći studirati u okviru kvota za studente državljane RH.
 
Na razini Sveučilišta, ukupna upisna kvota slična je prošlogodišnjoj, kada je iznosila 12 511, odnosno kada je bila veća za 55 mjesta. Ako se promatra po područjima, ukupna upisna kvota ostala je na razini prošlogodišnje u prirodoslovnom, biomedicinskom i biotehničkom području. U odnosu na prošlu godinu, ukupna upisna kvota manja je za 70 mjesta u društvenom području, za 13 mjesta u humanističkom te za 10 mjesta u tehničkom području. Kvota je povećana u umjetničkom području, i to najviše zbog uvođenja novih studijskih programa suvremenog plesa i baletne pedagogije koji će se od jeseni po prvi puta izvoditi na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (ukupno 30 mjesta na ovim studijskim programima).

Sljedeće akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu izvodit će se i novi preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo na engleskom jeziku koji zajednički izvode Sveučilište u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Građevinski fakultet te Rudarsko-geološko naftni fakultet. Upisna kvota na ovom studijskom programu je 30 mjesta.

Važno je istaknuti da je na Sveučilištu u Zagrebu osigurano dovoljno upisnih mjesta za sve studijske programe i kvalitetno odvijanje nastave.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za praćenje ciljeva Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacija u troškovima studija studenata u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. , Senat je na sjednici usvojio i dokument Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na temelju ovoga dokumenta, utvrđeno je da su visine participacija studenata u troškovima studija za redovite studente po područjima studiranja određene Odlukom Senata Sveučilišta od 11. rujna 2012. koja će se od sljedeće akademske godine primjenjivati na svim sastavnicama Sveučilišta

Na temelju ovoga dokumenta, utvrđeno je da su visine participacija studenata u troškovima studija za redovite studente po područjima studiranja određene Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 11. rujna 2012. koja će se od sljedeće akademske godine primjenjivati na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu sa spomenutom odlukom Senata iz rujna 2012., vrijednost jednog ECTS boda na Sveučilištu u Zagrebu kreće se od 120 do 160 kuna, ovisno o području (120 kuna u društveno-humanističkom, 140 kuna u tehničkom, biotehničkom i prirodoslovnom te 160 kuna u biomedicinskom i umjetničkom području). Sukladno tome, ovisno o području, visina maksimalnog iznosa participacije kreće se u rasponu od 7200 kn do 9600 kn, budući da se maksimalni iznos participacije izračunava tako da se cijena jednog ECTS boda pomnoži sa 60.

Dokumentom Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, također je utvrđeno da participacije izvanrednih studenata ne mogu biti više od maksimalnih iznosa participacija određenih za redovite studente u području studiranja u koji pripada izvanredni studij. Odluku o eventualnim iznimkama od ovog pravila donosi Senat.

Participacije u troškovima studiranja sljedeće akademske godine neće plaćati redoviti studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija na Sveučilištu, studenti viših godina koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od akreditiranih studijskih programa Sveučilišta, s izuzetkom redovitih studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više posto koji pravo na subvenciju Ministarstva ostvaruju ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova, te studenti koji su obuhvaćeni nekim drugim odlukama Senata ili fakultetskih vijeća.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

studij, fakultet, kvota