Hrvatska

PROGRAM: Pogledajte što ćemo po novom Zakonu od sada raditi sa smećem

'Vjerujem da će Zakon o održivom gospodarenju otpadom u potpunosti promijeniti naše navike i cijelu sliku Hrvatske.'

Piše: PolitikaPlus
Ministar očekuje da će novi zakon mijenjati komunalne navike građana, smanjiti količine otpada na odlagalištima, uvesti odvojeno prikupljanje korisnog otpada u kućanstvima, izdvojiti problematični i opasni otpad. Također, izgradnja mreže reciklažnih dvorišta postat će prioritet svake lokalne vlasti i standard dostupan svim građanima.

Vjerujem da će Zakon o održivom gospodarenju otpadom u potpunosti promijeniti naše navike i cijelu sliku Hrvatske, poručio je danas predstavljajući u Banskim dvorima prijedlog zakona ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Zmajlović je ustvrdio kako će novi zakon omogućiti da spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu ubrzo postanu standard u svim gradovima i općinama, iako su danas rijetko viđena slika u Hrvatskoj.

Istaknuo je da će otvaranje reciklažnih dvorišta i odvojeno prikupljanje otpada na kućnome pragu, s naglaskom na papir, biti prvi od koraka kojima će početi uspostava održivog sustava gospodarenja otpadom i povećati se recikliranje.

Ministar očekuje da će novi zakon mijenjati komunalne navike građana, smanjiti količine otpada na odlagalištima, uvesti odvojeno prikupljanje korisnog otpada u kućanstvima, izdvojiti problematični i opasni otpad. Također, izgradnja mreže reciklažnih dvorišta postat će prioritet svake lokalne vlasti i standard dostupan svim građanima.

Zakon uvodi lokalnim jedinicima obvezu uspostave odvojenog prikupljanja posebnih kategorija otpada te obračuna naplate prikupljenoga komunalnog otpada, razmjerno količini predanog otpada prema njegovoj masi ili opsegu posude.

Više neće biti hrpa glomaznog otpada po pločnicima jer zakon propisuje mogućnost njegova besplatnog preuzimanja u reciklažnim dvorištima i obvezu lokalnih jedinica da omoguće odvoz glomaznog otpada na poziv građana.

Na upit novinara o datumu kada će se morati početi odvajati otpad, Zmajlović je rekao da Vlada mora donijeti uredbu i nakon toga se u roku tri mjeseca mora uspostaviti sustav za odvojeno prikupljanje papira, kuhinjskog otpada i drugih vrsta biorazgradivog otpada, te obračunavati naplatu prikupljenoga komunalnog otpada temeljem količine volumena ili mase.

"Novi zakon utvrđuje red prvenstva gospodarenja otpadom. Prioritet je sprečavanje nastanka otpada, slijedi priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe poput energetske oporabe te, kao najmanje poželjno, zbrinjavanje", kazao je.

Organizacija gospodarenja otpadom bit će moguća putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili putem trgovačkog društva. Značajno je poboljšan i proširen jedinstveni informacijski sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti praćenje tijeka od stavljanja proizvoda na tržište do zadnje faze, oporabe ili odlaganja otpada preostalog nakon korištenja proizvoda.

Zmajlović je napomenuo da je dosadašnja praksa prikupljanja raznog otpada u jednu kantu za smeće i zatrpavanja zemljom dovela do brojnih i skupih projekata sanacija odlagališta, za što je od 2005. potrošeno gotovo dvije milijarde kuna, a u posljednjih 10 godina lošim gospodarenjem otpadom na odlagališta se zakopalo više od pet milijardi kuna vrijednih sirovina.

Zakon omogućuje izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom po pojednostavljenoj proceduri, a uz propisane petogodišnje kontrole dozvola vrijedi do opoziva.

Zmajlović smatra da će u ovoj godini glavni napori biti usmjereni na uspostavu reciklažnih dvorišta i podjelu spremnika, kako bi se omogućila primarna selekcija za papir i biorazgradivu komponentu otpada. U 2014. i 2015. nastavit će se uspostava reciklažnih dvorišta i podjela spremnika kako bi se osigurala primarna selekcija za širi spektar otpada (papir, metal, staklo, PET ambalaža, plastika, tekstil, obuća, električni i elektronički otpad itd.).

Hrvatska želi do 2018. zatvoriti sva postojeća odlagališta, a dotad se mora izgraditi funkcionalna mreža centara za gospodarenje otpadom. To će osigurati uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom i povećanje recikliranja s postojećih osam posto otpada na 50 posto u 2020. godini, ustvrdio je ministar zaštite okoliša i prirode.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

SMEĆE, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, OTPAD, MIHAEL ZMAJLOVIĆ