Energetika

JASAN: Župan Zlatko Komadina: Lokacija projekta Marišćina ne može se više mijenjati!

'U tom postupku se malo zabrljalo, posebno prošle godine s baliranim otpadom.'

Piše: PolitikaPlus

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina kazao je na sastanku s predstavnicima udruge Krizni eko stožer Marišćina, kako se Marišćina sada više ne može napustiti kao lokacija budućeg županijskog centra za gospodarenje otpadom, a tehnologija se, rekao je, može poboljšavati.

U vezi s problemima zbog privremenog odlaganja otpada na Marišćini i neugodne mirise, Komadina je kazao da je tamo samo iznajmljen prostor riječkoj komunalnoj tvrtki Čistoća, na koji ona dovozi otpad. U tom postupku se malo zabrljalo, posebno prošle godine s baliranim otpadom, rekao je i dodao da nakon uređenja centra za gospodarenje otpadom Čistoća ima obvezu sanirati sadašnje privremeno odlagalište. Primarna selekcija je, rekao je Komadina, u domeni komunalnih društava gradova i općina i taj će problem oni morati riješiti.

U vezi s problemima zbog privremenog odlaganja otpada na Marišćini i neugodne mirise, Komadina je kazao da je tamo samo iznajmljen prostor riječkoj komunalnoj tvrtki Čistoća, na koji ona dovozi otpad. U tom postupku se malo zabrljalo, posebno prošle godine s baliranim otpadom

Predstavnici Županije su se sastali s predstavnicima ekološke udruge Krizni eko stožer Marišćina povodom primjedbi udruge na realizaciju projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Predsjednik udruge Josip Katalinić je rekao kako su tri nezavisna revizora u sklopu aktivnosti županijskog povjerenstva utvrdila da projekt Marišćina treba ili zaustaviti ili potpuno promijeniti način njegove provedbe. Te zaključke povjerenstva temeljene na nalazu revizora usvojila je Županijska skupština, rekao je Katalinić upitavši što je napravljeno u skladu s tim zaključcima.

Dušan Šćulac, direktor tvrtke Ekoplus, koja vodi realizaciju projekta Marišćina, kazao je da nije točno da su sva tri revizora negativno ocijenila projekt. Oni se nisu složili oko mnogih gledišta i nemaju isto mišljenje, rekao je Šćulac ali je naglasio da su utvrdili da je predviđena tehnologija mehaničko-biološke obrade otpada moderna i ekološki potpuno prihvatljiva. Primjedbe na projekt sa Županijske skupštine proslijeđene su nadležnom inženjeru koji se treba očitovati o njima, rekao je.

Komadina je predložio ekolozima da sličan sastanak održe s predstavnicima komunalnih društava gradova i općina ocijenivši da je 80 posto njihovim primjedaba vezana uz rad tih društava.

Predstavnicima Kriznog Eko stožera je priznao da su upozorili na mnoge nedostatke i istaknuo da je zajednički cilj da se učini sve kako bi se poboljšao sustav gospodarenja otpadom.

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu Ljudevit Krpan je rekao da je projekt Marišćina usklađen s nacionalnom strategijom gospodarenja otpadom i odvija se u skladu sa zakonom. Ustvrdio je da je u zaključcima revizora navedeno da treba preispitati dio sadašnje projektne dokumentacije, a ne zaustaviti projekt te zaključio da su dvije strane očito različito čitale te zaključke.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša Koraljka Vahtar Jurković navela je da treba razlikovati dvije teme: o problemima koji su nastali privremenim odlaganjem otpada na Marišćinu nakon zatvaranja dosadašnjeg odlagališta na Viševcu, te temu razvoja sustava gospodarenja otpadom u županiji i budućeg centra Marišćina. Projekt Marišćine kontroliraju europska tijela s obzirom na to da se većinski financira iz europskih fondova, kazala je i naglasila da se projekt temelji na odvojenom prikupljanju otpada kao jednoj od glavnih mjer

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

marišćina, zlatko komadina, ekologija