Komentari

JEDNAKE ŠANSE?: Ministar Željko Jovanović direktno pogoduje privatnom na štetu javnog

Profesori stariji od 65 godina neće moći raditi na javnim sveučilištima, ali na privatnima hoće.

Piše: Vanja Deželić

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, u pismu predsjedniku Sabora Josipu Leki, požalio se na činjenicu da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta omogućava privatnim visokim učilištima bolji položaj u odnosu na javna, što ministar Željko Jovanović nije demantirao već nazvao bez ijednog argumenta apsurdnim.

 

>> Željko Jovanović: Apsurdne su optužbe da pogodujem privatnim učilištima!

- To je najapsurdnija optužba koja se u ovoj državi može izreći na račun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Neka rektor pročita novu strategiju obrazovanja znanosti i tehnologije u kojoj se jasno ističe da su javna sveučilišta ona sveučilišta u Hrvatskoj koja omogućuju da Hrvatska bude društvo jednakih šansi za sve - rekao je ministar.

Medicinski fakultet je prošle godine imao manjak od 34 posto nastavnika i ako ministar govori o jednakim šansama onda bi morao uistinu omogućiti jednake šanse svima

Nigdje nije direktno negirao pogodovanje, slučajno ili namjerno, privatnim visokim učilištima, a rektor Bjeliš i više je nego direktno spomenuo što je problem u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s konačnim tekstom zakona.

- Predlagač nije uvažio ni jednu pristiglu primjedbu, uz obrazloženje da su načelne ili se ne odnose na predmet javne rasprave, a uvrstilo je odredbe koje uopće nisu bile predmet javne rasprave. Smatram neprihvatljivim 11. članak Nacrta koji definira privremene kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje radnog odnosa vrsnim znanstvenicima i nastavnicima starijim od 65 godina jer je time Ministarstvo još jedanput grubo narušilo Ustavom zajamčene postavke sveučilišne autonomije i akademskih sloboda tako što je preuzelo ulogu koju po zakonskim ovlastima i kompetencijama ima akademska zajednica - kazao je Bjeliš i napomenuo da će znanstvenici inastavnici stariji od 65 godina sigurno biti zanimljivi drugim institucijama.

Riječ je o privatnim obrazovnim institucijama, koje predloženi Nacrt ne zakida i omogućava im potpunu autonomiju, koja je bitna. U Hrvatskoj je u 2012. godini bilo 426 profesora na visokim učilištima, a državu su koštali 106,5 milijuna kuna.

 

Naravno da se to moralo regulirati jer osim što je skupo, onemogućava napredak mladih i potiče ih na odlazak iz zemlje.

Ministar nastavlja rat s akademskom zajednicom, a već je u sukobima sa studentima, znanstvenicima, zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, raznim nevladinim udrugama

No rezovi su morali biti postepeni i bolje definirani, tako da ne šteti sveučilištima ni u kojem pogledu. A sve što se želi uvoditi preko noći pokazalo se štetnim, od 'bolonjske reforme' pa do državne mature. Primjerice Medicinski fakultet je prošle godine imao manjak od 34 posto nastavnika i ako ministar govori o jednakim šansama onda bi morao uistinu omogućiti jednake šanse svima.

S obzirom da je poznata činjenica o "lakom obaraču" u ministra, zatražili smo direktniji odgovor, u kojem bi pojasnio da nije riječ o pogodovanju privatnim visokim učilištima, ali grubo je odbijen ikakav pokušaj obrane od napada.

- Ministar je bio vrlo jasan i nema dodatni komentar - rečeno je u MZOS.

Nažalost, nije bio jasan sve do tog odgovora u kojem potvrđuje pogodovanje privatnom na štetu javnog. Da ne misli tako jasno bi rekao da druge institucije neće profitirati od ove nagle odluke, oko koje je javna rasprava bila samo pro forme, što je naglasio i rektor Bjeliš. Time ministar nastavlja rat s akademskom zajednicom, a već je u sukobima sa studentima, znanstvenicima, zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, raznim nevladinim udrugama...

Nije da su baš svi u krivu, a on u pravu. Dapače, on sam odbija reći da je u pravu, kao u ovom konkretnom slučaju.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

privatni fakulteti, obrazovanje, mzos, željko jovanović