IT

RADIOFREKVENCIJE: HAKOM: Od preostale digitalne dividende 226 milijuna kuna u državni proračun

Očekuju se i povećana ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa interneta u mrežama pokretnih komunikacija.

Piše: P/H

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u ponedjeljak, 28. listopada, otvorit će ponude na javnoj dražbi za preostali, još nedodijeljeni dio digitalne dividende ili radiofrekvencijskog spektra oslobođenog u Hrvatskoj prelaskom s analogne na digitalnu televiziju od čega bi državni proračun temeljem naknada za tu dividendu još do kraja ove godine mogao uprihoditi najmanje 226 milijuna kuna, ističu za Hinu iz HAKOM-a.

Preostali dio digitalne dividende koju HAKOM predstojećom javnom dražbom nudi operatorima mreža pokretnih komunikacija i koju je najavio još u kolovozu ove godine odnosi se na ukupno dva puta 10 Mhz (Megaherza) u dva bloka od po 2 puta 5 MHz, što operatorima može pomoći za poboljšanje ponude širokopojasnog interneta temeljenoj na tehnologiji dugoročnog razvoja LTE (Long Term Evolution).

Očekuju se i povećana ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa interneta u mrežama pokretnih komunikacija, jer je frekvencijsko područje digitalne dividende pogodno za pokrivanje velikih površina s manjom gustoćom stanovnika,

Prvi dio digitalne dividende HAKOM je, kako podsjećaju, dodijelio krajem prošle godine, i to Hrvatskom telekomu (HT) i Vipnetu koji su se jedini javili na javni poziv za dodjelu cjelokupno raspoloživog radiofrekvencijskog spektra ili digitalne dividende (60 MHz između 791 MHz i 862 MHz, raspoređenih u tri jednaka bloka od po 2 puta 10 MHz). Kako se Tele2 Hrvatska nije javio na taj poziva HAKOM je lani dodijelio 40 MHz dvama najvećim operatorima (HT i Vipnet).

Od toga je državni proračun izravno uprihodio 332 milijuna kuna, a od godišnjih će naknada za to do isteka dozvola 2024. uprihoditi još dodatnih 352 milijuna kuna, ističu iz HAKOM-a.

Preostalih 20 MHz raspoređenih u tri jednaka bloka od po 2 x 10 MHz dodijelit će na javnoj dražbi u ponedjeljak, pri čemu napominju da je definirana minimalna cijena pojedinačnog bloka 105 milijuna kuna, a godišnje naknade moći se će platiti jednokratno uz popust, ili u jednakim godišnjim obrocima do isteka dozvole 2024.

Dodjelom preostale digitalne dividende to će za državni proračun biti izravni prihod od najmanje 226 milijuna kuna još ove godine, a ako operatori izaberu jednokratnu uplatu umjesto godišnjih naknada, taj iznos će biti povećan za dodatnih 114 milijuna kuna, kažu u HAKOM-u.

Predsjednik Vijeća HAKOM-a Dražen Lučić tim povodom naglašava da će uzimajući u obzir prošlogodišnju dodjelu dva bloka digitalne dividende HT-u i Vipnetu zajedno s preostalim dijelom kojeg sada nude, Republika Hrvatska od ovog dijela radiofrekvencijskog spektra oslobođenog prelaskom na digitalno odašiljanje tv-signala izravno dobiti preko milijardu kuna.

Uz to, očekuju se i povećana ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa interneta u mrežama pokretnih komunikacija, jer je frekvencijsko područje digitalne dividende pogodno za pokrivanje velikih površina s manjom gustoćom stanovnika, čime se može bitno smanjiti jaz između razvijenih urbanih i nerazvijenih ruralnih područja u pogledu gustoće širokopojasnih priključaka internetu.

To je i jedan od ciljeva EU-ove Digitalne Agenda 2020, ali i dio nacionalnog programa razvoja širokopojasnog pristupa internetu, ističe Lučić.

Iz HAKOM-a napominju i da se već pripremaju za slijedeću Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) u 2015. koja će se baviti tzv. drugom digitalnom dividendom tj. frekvencijskim područjem od 694 MHz do 790 MHz.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

dražen lučić, digitalna dividenda, hakom, telekomunikacije