Znanost

IAEA: Institutu Ruđer Bošković odobren projekt vrijedan 221 tisuću eura

'Metoda zračenja izvora kobalta-60 je učinkovita, jeftina, brza, čista i sigurna za sterilizaciju, pasterizaciju i dekontaminaciju raznih materijala, koja se intenzivno koristi u znanosti i gospodarstvu.'

Piše: PolitikaPlus

Znanstvenicima Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju Instituta Ruđera Boškovića (IRB) odobren je projekt Međunarodne agencije za atomsku energiju vrijedan 221.000 eura za nadogradnju jedinoga pogona za zračenje na panoramskom izvoru kobalta-60 (60Co) u Hrvatskoj i regiji.

Metoda zračenja izvora kobalta-60 je učinkovita, jeftina, brza, čista i sigurna za sterilizaciju, pasterizaciju i dekontaminaciju raznih materijala, koja se intenzivno koristi u znanosti i gospodarstvu, stoji u priopćenju IRB-a.

Ističe se kako će se nadogradnjom pogona bitno povećati kapaciteti za brojna interdisciplinarna znanstvena istraživanja, posebno u području modifikacija materijala, sinteze novih naprednih materijala zanimljivih iz područja nanotehnologije, kao i za pružanje komercijalnih usluga gospodarstvu.

Dobivenim sredstvima provest će se i postupak dobivanja certifikata po ISO standardima u skladu s EU zakonodavstvom, što će otvoriti nove prilike i na tržištu EU-a.

Objašnjava se da su radioaktivnost i zračenje dijelovi prirodnog okoliša koji su postojali na Zemlji prije bilo kakvih oblika života i ti su fenomeni postali dio života ljudi. Njihovo razumijevanje i pravilno korištenje u velikoj je mjeri pridonijelo kvaliteti života te razvoju znanosti, industrije i medicine od njihova korištenja kao izvora energije, preko upotreba u poljoprivredi, biotehnologiji i medicini pa sve do korištenja u području arheologije i konzervatorstva.

Korištenje zračenja u tehnikama obrade iznimno je važno u zdravstvenoj zaštiti i očuvanju okoliša jer zamjenjuje druge štetne postupke sterilizacije i dezinsekcije u kojima se koriste toksične i kancerogene kemikalije opasne za ljude i okoliš. Radijacijska metoda koja koristi ionizirajuće zračenje 60Co je učinkovita, jeftina, brza i sigurna metoda koja ne proizvodi radioaktivni otpad i time ne predstavlja nikakvu opasnost po okoliš.

Kako se navodi, metoda funkcionira tako da visoku energiju ionizirajućeg zračenja, koju emitira radionuklidni izvor izotop 60Co, izravno apsorbiraju elektronski sustavi atoma i molekula, što s maksimalnom djelotvornošću rezultira nastajanjem reaktivnih čestica koje iniciraju kemijske reakcije. Biološki učinci zračenja također su posljedica kemijskih promjena u živoj tvari. Ove su promjene bazirane na radijacijskim oštećenjima DNA i staničnih membrana koja uzrokuju nesposobnost stanice za daljnje razmnožavanja. Na temelju njegova biocidnoga djelovanja, namjernim izlaganjem mikrobiološki kontaminiranih materijala djelovanju ionizirajućeg zračenja, djelotvorno se uklanjaju mikrorganizmi nepoželjni u raznim materijalima.

Ističe se da se na IRB-u već nekoliko desetljeća uspješno primjenjuje radijacijska sterilizacija, pasterizacija i dekontaminacija raznih materijala, od medicinske opreme i pomagala, farmaceutskih proizvoda, kozmetike i neke hrane, pa sve do predmeta iz kulturne baštine.

LRKD je pak jedini laboratorij u Hrvatskoj koji se bavi fundamentalnim istraživanjima u radijacijskoj kemiji i dozimetriji, primijenjenim istraživanjima u dozimetriji, osobito u zaštiti od zračenja u medicini i zaštiti okoliša, te radijacijskom tehnologijom, a raspolaže i prostornom te materijalnom infrastrukturom koja jamči sigurno korištenje tehnika ozračivanja.

U suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom (HRZ) i drugim ustanovama, ozračivanjem je tretirano više od 5000 većinom drvenih skulptura, dijelova oltara, pokućstva, te drugih drvenih, papirnih, kožnih i tekstilnih predmeta, a posebno je bila važna bisuradnja s HRZ-om u spašavanju predmeta kulturne baštine od biodegradacije širokih razmjera izazvane ratom u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

projekt, znanost, irb