Mojbiz

NOVOSTI : HAKOM: Operatorima za 20 posto manje naknade u 2014.

Pravilnik definira i znatno smanjenje naknada za uporabu radijskih frekvencija za mreže pokretnih komunikacija.

Piše: PolitikaPlus

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM u idućoj godini za 20 posto smanjuje naknade operatorima za svoje poslove poput regulacije tržišta i zaštite korisnika, izvijestili su iz HAKOM-a.

 

Novina je pravilnika i da operatori na tržištu elektroničkih komunikacija i davatelji poštanskih usluga s godišnjim prihodima do milijun kuna neće plaćati naknadu HAKOM-u.

Smanjene naknada operatorima za 2014. proizlazi iz novog pravilnika o plaćanju naknada HAKOM-u za obavljanje poslova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te upravljanja ograničenim dobrima (radiofrekvencijskim spektrom i adresnim i brojevnim prostorima).

 

Osim 20 postotnog smanjenja naknada operatorima za poslove regulacije tržišta i zaštite korisnika, pravilnik definira i znatno smanjenje naknada za uporabu radijskih frekvencija za mreže pokretnih komunikacija, pa će tako od Nove godine naknada za jedan megaherz (MHz) dodijeljenih frekvencija operatorima biti manja preko 30 posto.

 

Novina je pravilnika i da operatori na tržištu elektroničkih komunikacija i davatelji poštanskih usluga s godišnjim prihodima do milijun kuna neće plaćati naknadu HAKOM-u.

 

Iz HAKOM-a ističu kako se tim smanjenjem nastavlja trend započet 2009. godine, od kada se smanjuju naknade za financiranje poslovanja regulatora (HAKOM-a) u skladu s europskom pravnom stečevinom.

 

Prema mjerodavnim direktivama, HAKOM nije proračunski korisnik i u potpunosti se samostalno financira prikupljanjem sredstava od sudionika na tržištima poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija, naglašavaju iz HAKOM-a.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

hakom, mobiteli, naknade, radijske frenkevncije