Mojbiz

VAŽNO: HZMO: Obavijest korisnicima mirovina podnositeljima porezne prijave

Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu prijavu za 2013. trebaju presliku Obavijesti priložiti poreznoj prijavi koju će do 28. veljače podnijeti nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema mjestu prebivališta.

Piše: PolitikaPlus

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) obavještava korisnike mirovina da će Obavijest o mirovinskim primanjima za siječanj koju dostavlja Zavod ili poslovne banke, ovisno o načinu isplate mirovine, sadržavati podatke potrebne za podnošenje porezne prijave.

Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu prijavu za 2013. trebaju presliku Obavijesti priložiti poreznoj prijavi koju će do 28. veljače podnijeti nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema mjestu prebivališta.

Podaci se odnose na isplaćena mirovinska primanja koja su dospijevala na isplatu u 2013. te na svote obračunatog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovine i plaćeni porez na mirovine i prirez.

Korisnici mirovina koji su uz hrvatsku mirovinu primili i mirovinu iz inozemstva, zaposleni korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, korisnici mirovina koji su uz svoju mirovinu primili i mirovinu naslijeđenu nakon smrti drugog korisnika mirovine obvezno podnose prijavu poreza na dohodak.

Korisnicima mirovine koji na Obavijesti ne dobiju navedene podatke, HZMO će tijekom veljače u ispostavama, područnim uredima i službama izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2013.

Djeca korisnici obiteljskih mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i korisnici obiteljskih mirovina ostvarenih prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata neće dobiti Obavijest o isplaćenim mirovinama, s obzirom na to da navedene mirovine ne podliježu oporezivanju.

Dodatne informacije dostupne su radnim danom od 8 do 16 sati na Info telefonima HZMO 0800 – 45 95 (besplatni), 01/ 45 95 011, kao i na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

banka, mirovine, hzmo