Tag: "ADREJ PLENKOVIĆ"

Plenković
Imam pravo podnijeti tužbe protiv Povjerenstva. Mogu se sučeliti s kime hoću Svoj rad, trud, iskustvo, ime i prezime nisam našao negdje na cesti i iskoristit ću sva pravna sredstva da to i drugi razumiju...
PREMIJER
Plenković primio logoraše srpskih logora, osnovat će povjerenstvo za pravnu pomoć
PLENKOVIĆ
Još jednom pozivam predstavnike sindikata da se u dijalogu riješi pitanje plaća u obrazovanju