Tag: "AOSIS"

AOSIS
Bez sporazuma o klimi male otočne države mogle bi nestati "Sadašnje obveze dovest će nas do globalnog zagrijavanja od 3 do 4 Celzija što je razorno za otoke i Afriku i svaku ranjivu državu svijeta."