Tag: "DANIEL CHONG"

ZABORAVLJEN
Student zatočen bez hrane i vode od DEA-e dobiva 4,1 milijun dolara ''Što se dogodilo Danielu Chongu ne bi se smjelo dogoditi ni jednom ljudskom biću na planeti.''