Tag: "Esther Gitman"

KNJIŽEVNOST
Vrijedna i značajna knjiga za one koji žele točan i sveobuhvatan pogled na Hrvatsku!
SASTANAK
Bozanić i Esther Gitman razgovarali o zajedničkim projektima vezanim za Stepinca
Esther Gitman u Sisku
Stepinac je za Hrvate najveći duhovni i vjerski vođa
POVJESNIČARKA
Dr. Esther Gitman: Za Stepinca je postojala samo jedna rasa - ona ljudska koju je stvorio Bog Stepinac se zauzimao za konvertiranje ako spašava život.
KARDINAL STEPINAC
“Kad istina pobijedi” - dokumentarni film o spašavanju Židova u NDH i Stepincu Knjiga obrađuje temu spašavanja i preživljavanja Židova u NDH te ulozi zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca