Tag: "Franz Messerli"

'ISTRAŽIVANJE'
Zemlje u kojima se jede više čokolade dat će više nobelovaca?!? Na vrhu popisa je očekivano Švicarska, potom oko sredine SAD, Francuska i Njemačka, a na dnu Kina, Japan i Brazil.