Tag: "Hrvatski časnički zbor grada Splita"

REAKCIJA
Branko Grčić: Fotografija o kojoj Časnički zbor govori bila je podmetanje 'Od 1987. do 2012. neprekidno sam radio na Ekonomskom fakultetu u Splitu.'