Tag: "LRTAP"

PRIZNANJE
Hrvatska ima najbolji proračun emisija onečišćujućih tvari u zraku u Europi Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje europskim zemljama do deset milijuna stanovnika.