Tag: "Mario Bagat"

ZDRAVLJE
Pacijenti se boje nižih cijena hemodijalize "Nedavno smanjenje cijene moglo bi se loše odraziti na kvalitetu usluga"