Tag: "Marko KranjecMERCATOR"

BANKE
Božo Janšovič: Slovenske banke imaju 9,7 milijardi eura slabih kredita! Petinu aktive banaka koje posluju u Sloveniji čine loši krediti.