Tag: "NAJHLADNIJE JUTRO"

STIGLA ZIMA
Ovo nam je najhladnije jutro u 2011.: U Crnom Lugu na Risnjaku -14,0°C Jutros je u gotovo diljem Hrvatske zabilježena najniža temperatura zraka ove godine.