Tag: "NAROD"

KOMENTAR MAROJA VIŠIĆA
Treba li i kada poštivati volju naroda? Kako bi postupio državnik, a kako političar u situaciji ovih referendumskih pitanja...