Tag: "POLJOPRIVREDNE SUBVENCIJE"

BRUXELLES
EK u 2014 poljoprivrednicima plaćanja reže za četiri posto Mehanizam za proračunsku disciplinu koji nikada do sada nije korišten.
GRČKA
Novi udarac: EK traži da grčki farmeri vrate 425 milijuna eura subvencija "Na Grčkoj je da odluči kako će vratiti taj novac."