Tag: "Roger Mahony"

SKANDALI
Nadbiskupija u Los Angelesu plaća 10 milijuna dolara u sudskoj nagodbi Kardinala Mahonyja sumnjičilo se da je, kao nadbiskup, pružao pomoć svećeniku-pedofilu.
BOLESTAN
(Još) jedan manje: Indonezijski kardinal ne ide na konklave za izbor pape Bolesni umirovljeni kardinal kaže da razumije odluku Benedikta XVI o odreknuću.
ODLUKA
Svećenik upleten u pedofilski skandal bit će zamoljen da ne dođe na konklave Kardinal Roger Mahony, bivši nadbiskup Los Angelesa, optužen je za prikrivanje svećenika pedofila.