Tag: "UDRZGA PROTAGORA"

SEKULARNOST?
Udruga Protagora: Diskriminirani učenici koji ne žele pohađati vjeronauk Ne postignu li zadovoljavajući rezultat, spremni uputiti i privatne tužbe Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.