Tag: "dura"

SDP-OVKA NAPRAVILA DUG OD 790 TIS. KUNA
Dubrovačko Gradsko vijeće izglasalo 790 tisuća kuna pozajmice DURA-i nakon otkrivenih nepravilnosti u toj Agenciji
Zbog nenamjenskog trošenja novca?
Policija i DORH češljaju poslovanje Dubrovačke razvojne agencije (DURA-e) Na čelu Dubrovačke razvojne agencije od 2013. do 1. travnja ove godine bila je SDP-ova Andrea Novaković koju je po isteknu mandata naslijedila djelatnica DURA-e Ana Marija Pilato.