Tag: "finacijska tržišta"

EUROPSKI FOND
Kako spasiti euro i kako od Grčke spasiti eurozonu? Treba li Njemačka s više od 200 milijarda eura jamčiti za spas poljuljanog eura? O tome će u četvrtak (29.9.) odlučivati Bundestag.
TRAŽENJE IZLAZA
Kako smiriti financijska tržišta? Sjedinjene Države i Europska unija žele zajednički umiriti nervozna financijska tržišta