Tag: "financijska potpora"

MINISTARSTVO KULTURE
Za potporu knjizi u 2017. godini 4,4 milijuna kuna Ministarstvo je objavilo i rezultate financiranja književnih manifestacija, i to u visini nešto više od tri milijuna kuna.
POMOĆ
Evo kojim je sve udrugama grad Zagreb dao financijsku potporu Zagreb dao Društvu s dječjom paralizom 40.000 kuna, a Kuharskom savezu 36.000.
POTPORA
Udruga 'Zamisli' i Grad Zagreb potpisali Ugovor o financijskoj potpori Riječ je o projektu "Informiranje mladih o njihovoj ulozi u EU", kojemu je cilj podizanje svijesti među mladima te podizanje razine relevantnih informacija o Europskoj uniji (EU) kroz predavanja, debate, ažuriranje vijesti na web stranici Euro-info kutka, te javnu promidžbenu kampanju.