Tag: "ljubilarne naknade"

NOVAC ILI TUŽBA
Sindikat zdravstva traži isplatu razlika za jubilarne nagrade Na razini riječkoga Kliničkoga bolničkog centra riječ o razlikama za jubilarne nagrade za 652 radnika te da su za njihovu isplatu za 2013. godinu potrebna oko dva milijuna kuna.