Tag: "milivoj koren"

NOVI OBRAT
Župa Dajla tužila Hrvatsku, a zastupa je državni tajnik Svete Stolice - kardinal Bertone! Protiv rješenja ministarstva pravosuđa tužbu diže i Abbazia d.o.o. Pula.