Tag: "misa za domovinu"

MISA ZA DOMOVINU
Biskup Ivan Šaško: Ne osjeća se onaj duh iz 1991., kao narod postali smo ovisni o idolima ''Ako oslabimo spomene i zaboravimo proslave te izgubimo volju da na mlade naraštaje prenesemo svoja sjećanja, onda nismo dostojni slobode.''
MISA ZA DOMOVINU
Zoran Milanović odgovorio Crkvi: Mise su za vjernike, ja nisam vjernik 'Ne želim da odlazak na misu bude stvar čistog protokola. O svemu sam informirao ljude na Kaptolu.'
KRITIKE
Analitičari: Neodlaskom na misu za Domovinu Milanović je nepotrebno izazvao napetosti s Crkvom Milanović: Odlazak na misu za Domovinu je potpuno privatna stvar.