Tag: "snerbank"

Okvir nagodbe do 10. travnja
Postignut dogovor sa Sberbankom koji se vraća za stol